Home

Achtergrond 227 x bekeken

Prinsjesdag 2007: DGA en bv in de agrarische sector

De bv is in de agrarische sector vooral binnen de tuinbouw en de intensieve veehouderij sterk vertegenwoordigd. Wat betekenen de kabinetsplannen voor de bv en de directeur grootaandeelhouder (DGA)?

Meer dan inkomstenbelasting
De ondernemer met een eenmanszaak, maatschap of firma heeft het maar gemakkelijk. Hij of zij heeft ‘alleen maar’ te maken met de inkomstenbelasting (IB). Wat er met een tarief van 52 procent trouwens genoeg inhakt, daar niet van. De ondernemer met een bv heeft met meer belastingen van doen: hij (of zij) heeft natuurlijk te maken met de vennootschapsbelasting (VPB) maar daarnaast ook nog eens een keer met de dividendbelasting, de inkomstenbelasting en de loonbelasting. Hierin gaat met ingang van 1 januari 2008 erg veel veranderen.

Vennootschapsbelasting
Op dit moment kent het tarief in de vennootschapsbelasting drie schijven. De lengte van deze schijven (het bedrag waarover de belasting wordt berekend) verandert in 2008, net als het tarief in de middelste schijf.

De schijven met hun tarieven:

Schijf 1 loopt in 2007 van €0 tot € 25.000 winst.
Dat wordt in 2008 van €0 tot €40.000.
Het tarief blijft 20 procent.

Schijf 2 loopt in 2007 van €25.000 tot €65.000 winst.
Dat wordt in 2008 van €40.000 tot €240.000 winst.
Het tarief gaat omlaag van 23,5 procent naar 23,0 procent.

Schijf 3 loopt in 2007 vanaf € 65.000 winst.
Dat wordt in 2008 vanaf €240.000.
Het tarief blijft 25.5 procent.

Vanaf het moment dat de winst van een vennootschap €240.000 of meer bedraagt, is er geen verschil meer in het (top)tarief van 2007 en 2008. Maar voor winsten onder dit bedrag is er wel sprake van belastingverlaging. Over een groter bedrag aan winst kan immers volstaan worden met een laag tarief. In het MKB is de vennootschap meestal een bv, maar ook coöperaties hebben met de VPB te maken.

Voorbeeld
Een bv maakt zowel over 2007 als 2008 een winst van €240.000.
In 2007 betaalt zij dan aan VPB 20 procent van €25.000 (€5.000) en 23,5 procent van 40.000 (€9.400). Over de dan nog resterende winst van €175.000 (€240.000 minus €25.000 minus €45.000) betaalt zij €44.625 (25,5 procent van €175.000).
In totaal wordt aan VPB betaald: €5.000 plus €9.400 plus €44.625 is €59.025.
Bij een winst van €240.000 bedraagt het (gemiddelde) tarief
dan 24,58 procent (€59.025 / €240.000).
In 2008 betaalt de bv over haar winst van €240.000 in de eerste schijf 20 procent van €40.000, oftewel €8.000.
De resterende €200.000 wordt belast tegen 23 procent, oftewel €46.000. Aan het hoogste tarief van 25,5 procent komt de bv in 2008 net niet meer toe.
De totale VPB bedraagt in 2008 €54.000, een gemiddeld tarief van 22,5 procent. Door de (bescheiden) verlaging van het tarief en (vooral) de verlenging van de schijven zakt de belastingdruk met iets meer dan twee procentpunten (2,08 om precies te zijn). Het maximale voordeel wordt bereikt bij een winst van €240.000 en bedraagt €5.025. Daarboven wordt dit voordeel niet meer anders, omdat dan de derde schijf geldt, die in 2007 en 2008 even hoog is in tarief.

Dividendbelasting
De dividendbelasting is per 2007 verlaagd van 25 procent naar 15 procent. Dit tarief verandert in 2008 niet. Wel moet men er rekening mee houden dat op dividenden in de inkomstenbelasting vanaf 2008 geen 7 procent maar 10 procent bijbetaald moet worden, omdat de tijdelijke verlaging van het tarief in box 2 voor aanmerkelijke belangwinsten tot een bedrag van €250.000 (22 procent in plaats van 25 procent) in 2008 niet meer van toepassing is.

Inkomstenbelasting
Afgezien van de beëindiging van de tijdelijke tariefsverlaging in box 2 (zie hiervoor) verandert in de tarieven van de inkomstenbelasting voor de DGA in 2008 weinig of niets. De beëindiging van het lage tarief in box 2 zou aanleiding kunnen zijn om nog in 2007 een dividend uit te keren. Op die manier kan 3 procent van €250.000 (oftewel €7.500) bespaard worden. Is er een fiscale partner aanwezig, dan kan zelfs €15.000 bespaard worden. Bedenk echter wel dat hierdoor in de meeste gevallen weer een extra heffing van per saldo 1,2 procent in box 3 (vermogensrendementsheffing) plaatvindt. Daarmee verdwijnt weer bijna de helft van het aldus behaalde voordeel, tenzij dit extra vermogen ‘weggepoetst’ kan worden, bijvoorbeeld door fiscaal-vriendelijke beleggingen (groene beleggingen of durfkapitaal) of aflossing op bepaalde schulden (eigen-woning schuld bijvoorbeeld).

Loonbelasting
Het meest omstreden onderdeel van de DGA-maatregelen betreft de positie van de DGA in de loonbelasting (LB). Voorgesteld wordt om de DGA die enig werknemer is van zijn bv niet langer in de LB te betrekken. Hij (of zij) regelt het maar via de IB, al dan niet met behulp van een voorlopige aanslag. Daarmee is de door velen gehate maandaangifte in de LB van de baan. Heeft de bv behalve de DGA nog andere werknemers, dan moet voor iedereen loonbelasting ingehouden en afgedragen worden. Peildatum voor een en ander is 1 januari van enig jaar. Dit voorstel lijkt grote administratieve chaos te kunnen opleveren. Van veel kanten wordt om uitstel van de maatregel gevraagd. Over dit punt is het laatste woord dan ook nog lang niet gesproken.

S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep

Lees ook Belastingplan 2008

Meer informatie Belastingplan 2008: Factsheet Overige fiscale maatregelen

Meer informatie Ministerie van Financiën: belastingen op inkomen, winst en vermogen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.