Home

Achtergrond 287 x bekeken

Praktijk in afwachting proefprocedures veldinventaris

Al enige jaren loopt het geschil of de veldinventaris van tuinbouwbedrijven geactiveerd moet worden. De veldinventaris betreft de groeiende gewassen die pas in het volgende boekjaar geoogst worden. Bij activeren zal de tuinder de kosten ervan ook pas in het volgende boekjaar op het resultaat in mindering mogen brengen.

Tussen het landbouwbedrijfsleven en de Belastingdienst zijn afspraken gemaakt omtrent de activering van veldinventaris. Deze afspraken zijn neergelegd in de Landelijke landbouwnormen. Een onderdeel van genoemde afspraken is dat twee proefprocedures worden opgestart, met als doel duidelijkheid te verkrijgen of er sprake is van een algemene activeringsplicht voor overdekte teelten.

Deze proefprocedures zijn inmiddels door het Gerechtshof van Den Haag behandeld. Het Gerechtshof Den Haag heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld. De tomaten- en de chrysantenkweker dienden volgens het Hof de planten te activeren.

Inmiddels heeft ook advocaat-generaal Wattel op 5 april 2007 conclusie genomen. Nu is het afwachten wat het uiteindelijke oordeel is van de Hoge Raad. Een conclusie is een advies aan de Hoge Raad waarin een advocaat-generaal zijn of haar visie geeft over de rechtsvraag die in geding is. De advocaat-generaal sluit zich in zijn advies aan bij het Gerechtshof Den Haag.

Het is echter de vraag of de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overneemt. De praktijk wacht met spanning het definitieve oordeel van de Hoge Raad af.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Proefprocedures activering veldinventaris onder glas
Lees ook Aanpassingen landelijke landbouwnormen
Lees ook Tuinders moeten niet zo maar accoord gaan met activeren veldinventaris. Analyse door mr. W.P. Keulers
Lees ook Tuinbouw moet veldinventaris activeren op balans
Meer informatie Conclusie Advocaat-generaal betreffend tomaat onder glas, 5 april 2007
Meer informatie Conclusie Advocaat-generaal betreffend chrysanten onder glas, 5 april 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.