Home

Achtergrond 296 x bekeken

Plantkeur start 1 september

Het project Plantkeur richt het inspectiesysteem voor de plantaardige producten opnieuw in. Landbouwminister Gerda Verburg droeg hiervoor op 1 september de inspectietaken van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het ministerie over aan de vier keuringsdiensten in de plantaardige sector.

De vier keuringsdiensten gaan zorgen voor de import- en exportinspecties van plantaardige producten en voor de keuringen op kwaliteit van groenten en fruit. De minister van LNV blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de inspecties. De PD richt zich als kennis- en toezichtautoriteit op het vergaren en behouden van kennis op het gebied van plantgezondheid. In Nederland heeft het laboratorium van de PD als nationaal fytosanitair referentielaboratorium een centrale functie in het ontwikkelen en borgen van kennis over de biologie van schadelijke organismen voor de natuur en de groene sector.

De PD zet zijn kennis in om beleidsdirecties van LNV te adviseren op het gebied van (inter)nationale beleidsontwikkeling en implementatie van het gewasbeschermingsbeleid. Daarnaast houdt de dienst toezicht op de uitvoering van de import- en exportinspecties van plantaardige producten door de keuringsdiensten.

Het hoofdkantoor van de PD blijft gevestigd in Wageningen. Het aantal medewerkers is vanaf 1 september ongeveer 180. De PD blijft na 1 september bedrijven bezoeken, bijvoorbeeld in het kader van monitoringsacties. Met deze bezoeken brengt de PD in beeld in hoeverre er schadelijke quarantaine(waardige) organismen in de Nederlandse teelten en natuur zijn. Bij vondsten van quarantaineorganismen voert de PD traceringsonderzoeken uit en legt maatregelen op.

Lees ook Kostenvoordeel Plantkeur nog niet duidelijk
Meer informatie De website van Plantkeur

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.