Home

Achtergrond 239 x bekeken

Opheffing compartimentering varkensrechten?

De minister van LNV wil de compartimentering in het kader van de Meststoffenwet in relatie tot de Reconstructiewet opheffen. Naar aanleiding van bezwaren uit de Kamer, die op haar beurt reageert op wensen vanuit het land, heeft zij over dit onderwerp een Kamerstuk gepubliceerd op 5 september 2007. Ze meent dat plaatselijke overheden genoeg mogelijkheden hebben nieuwe ongewenste concentraties van varkens tegen te gaan.

In verschillende gebieden bestaat weerstand tegen de komst van grote varkensbedrijven vanuit streken die dichtbevolkt zijn met deze dieren. De indeling van Nederland in compartimenten waarbinnen de varkensrechten verhandelbaar zijn, moet voorkomen dat de compartimenten met weinig varkenshouderij overspoeld worden met varkensbedrijven die hun varkensrechten meenemen. Vooral de komst van zeer grote bedrijven wordt gevreesd, vaak aangeduid als varkensflat of megabedrijf. Inmiddels bestaan diverse plannen om bedrijven van meer dan 6.000 varkens te bouwen en zijn er vele vergunningsaanvragen, waarschijnlijk om slechts een deel gehonoreerd te krijgen. Vanwege de Reconstructiewet wordt juist gewenst dat een aantal varkensbedrijven zich gaan vestigen in de zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden, zodat zij hun streek van herkomst kunnen ontlasten.

De minister van LNV komt tot de volgende conclusies. Uitstel als zodanig helpt op den duur niet om grootschalige nieuwvestiging te voorkómen. Er bestaan al voldoende mogelijkheden binnen het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium die richting kunnen geven aan de mate waarin en de wijze waarop nieuwvestiging en/of uitbreiding van een bedrijf kan plaatsvinden. De provincies en gemeenten hebben voldoende tijd (gehad) en hen rest nog voldoende tijd om een en ander te reguleren. Ook bestaat er kans op schade voor het bedrijfsleven als gevolg van uitstel van het opheffen van het compartimenteringsregime, waarbij duidelijk is dat de overheid aansprakelijk zal worden gesteld. Zij wil dus dat genoemde compartimentering wordt opgeheven.

Lees ook Tweede Kamer wil compartimentering langer handhaven

Meer informatie Download Kamerstuk 5 september 2007 betreffende Uitstel opheffing compartimentering

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.