Home

Achtergrond 130 x bekeken

Ondertekening plan watersysteem in Limburg

Provincie Limburg en de waterschappen hebben de overeenkomsten voor het uitvoeringsplan van het watersysteem ondertekend. Hierin hebben zij financiële en procedurele afspraken vastgelegd voor de waterprojecten. De waterschappen dragen €70 miljoen bij aan het totaal van €130 miljoen.Het plan moet de kans op wateroverlast, zoals overstromingen, verkleinen. Daarnaast moet het beken aantrekkelijk maken voor plant, dier en mens en het water schoner maken.

De maatregelen vormen een deel van de vereisten voor de Europese Kaderrichtlijn. Concrete werken zijn onder meer het herstel van 4.400 hectare verdroogd natuurgebied, waaronder hoogveen, 170 kilometer beek van schoner water voorzien, andere beken ruimte geven voor waterberging en waterbuffers aanleggen in het Heuvelland om afstromend water te beperken. Volgens de provincie komt een gezamenlijke aanpak natuur-, landschaps-, recreatie- en landbouwdoelen ten goede.

Lees ook Limburgse subsidie voor blijvend grasland

Meer informatie Persbericht Provincie Limburg over Ondertekening uitvoeringsovereenkomsten aanpak watersysteem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.