Home

Achtergrond 184 x bekeken

Flexibel waterpeil geen probleem voor boomkwekerij

Het nieuwe waterpeilbeleid van de provincie Zuid-Holland levert geen problemen op voor de boomkwekerijsector.

Dat zegt Piet Trimp, voorzitter van de NBvB-kring Boskoop.

Waterschappen kunnen onder het nieuwe beleid flexibeler omgaan met het peilbeheer. De bedoeling is om zo bodemdaling tegen te gaan.

Onder het mom van 'functie volgt peil' worden aan laaggelegen gebieden natte functies en aan hooggelegen gebieden droge functies toegekend. In veengebieden wordt de bodemdaling op deze manier vertraagd.

Trimp voorziet geen problemen voor boomkwekerijgebieden in de regio Boskoop als gevolg van dit nieuwe beleid. "In deze omgeving is het waterpeil al heel lang niet gewijzigd. Alleen voor een individuele kweker die buiten de boomkwekerijpolders ligt zou het een probleem kunnen vormen. Wanneer daar het waterpeil omhoog gaat, dan heb je een probleem. Zo'n bedrijf zal dan moeten verhuizen, want daar valt niet tegenop te werken."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.