Home

Achtergrond 196 x bekeken

Flex-bv in zicht!

De flex-bv, ook wel bv-light genoemd, is in zicht. Eind mei 2007 is eindelijk een wetsvoorstel voor het nieuwe bv-recht voorgelegd aan de Tweede Kamer. In plaats van de huidige strakke regels komen er veel soepelere bepalingen rondom de bv. Naar verwachting zal de nieuwe wet in de loop van 2008 in werking treden.

De volgende belangrijke wijzigingen in het bv-recht zijn voorgesteld:

1) Er komen ruimere mogelijkheden voor aandeelhouders om hun onderliggende verhoudingen statutair te regelen. Een aparte aandeelhoudersovereenkomst, zoals deze momenteel vaak gesloten wordt, is dan niet meer nodig.

2) Het wordt mogelijk om de inrichting van de bv nauw te laten aansluiten bij de aard van de onderneming en de samenwerkingsrelatie van de aandeelhouders. Hierbij speelt de bescherming van de minderheidsaandeelhouder een belangrijke rol.

3) Er komt een nieuw systeem van crediteurenbescherming, gebaseerd op een uitkeringstest in combinatie met aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders.

4) De minimumkapitaalinbreng van €18.000 verdwijnt. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag er bij oprichting wordt geïnvesteerd.

5) De op dit moment verplichte bank- of accountantsverklaring wordt afgeschaft.

6) De aandelen worden gemakkelijker verhandelbaar. De verplichte blokkeringsregeling vervalt. Hierbij is het vereiste dat bij verkoop van de aandelen deze verplicht moeten worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders.

Al met al gaat het bv-recht flink op de schop. Veel starre bepalingen gaan overboord. Het wordt veel eenvoudiger en goedkoper om een bv op te richten. De verwachting is dat het midden- en kleinbedrijf, waaronder veel boeren en tuinders vallen, op grote schaal gebruik zal maken van de flex-bv.

Dit wetsvoorstel moet overigens niet verward worden met het Wetsvoorstel Personenvennootschappen, dat naar verwachting per 1 januari 2008 ingaat. Het Wetsvoorstel Personenvennootschappen ‘regelt’ de stille en openbare vennootschappen die al dan niet rechtspersoonlijkheid bezitten.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Agrocount studiemiddag: Personenvennootschappen

Meer informatie Ministerie van Justitie, 31 mei 2007: Oprichting besloten vennootschap (bv) eenvoudiger

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.