Home

Achtergrond 450 x bekeken

Toch kostenaftrek voor werkruimte in privéwoning?

Bij de winstbepaling komen kosten gemaakt voor de onderneming in aftrek op de winst. Dit geldt echter niet voor alle kosten. Sommige kosten zijn in aftrek beperkt of komen in het geheel niet voor aftrek in aanmerking. Dit geldt ook voor de kosten van een werkruimte in een woning die tot het privévermogen behoort. Deze kosten zijn slechts onder voorwaarden en in een bepaalde situatie volgens een bepaalde fiscale normering (beperkt) aftrekbaar.

Een eigenaar-bewoner mag volgens de wet alleen een genormeerde aftrek van de kosten van een zakelijke werkruimte in aanmerking nemen, namelijk het voordeel uitsparen en beleggen over de waarde van de werkruimte zonder daarbij rekening te houden met heffingvrij vermogen. Dit geldt echter niet voor een ondernemer met een huurwoning. Deze kan voor de zakelijke werkruimte een evenredig deel van de huurprijs en een evenredig deel van de huurderslasten (waaronder de kosten van water en energie) als zakelijke last in aanmerking nemen. De staatssecretaris van Financiën heeft dit bij besluit van 7 juni 2004 bekendgemaakt.

De ondernemers met een werkruimte in een huurwoning kunnen in de praktijk op grond van het besluit meer kosten ten laste van de winst brengen dan ondernemers met een werkruimte in een eigen privéwoning. Dit is echter zowel de rechtbank Breda als het Hof Den Bosch te gortig, zoals blijkt uit een door een ondernemer aangespannen procedure.

In de aangespannen procedure had de ondernemer met een werkruimte in de eigen privéwoning in haar aangifte inkomstenbelasting 2002 de kosten van water en energie van haar werkruimte op soortgelijke wijze in aftrek gebracht als ondernemers met een werkruimte in een huurwoning. De inspecteur weigerde de aftrek van deze kosten, omdat deze kosten niet onder de genormeerde aftrek van de wet zouden vallen. Rechtbank Breda stelde de ondernemer evenwel in het gelijk.

Ook Hof Den Bosch stelde de ondernemer in het gelijk. De Wet inkomstenbelasting 2001 maakt volgens het Hof per 1 januari 2005 ten onrechte een onderscheid in de aftrek van zakelijke lasten van een werkruimte in enerzijds een privéwoning en anderzijds een huurwoning. Het Hof gaf aan dit onderscheid niet te kunnen rijmen.

Uiteindelijk zal de Hoge Raad uitsluitsel moeten geven. Op dit moment is er bij de Hoge Raad een procedure over deze problematiek aanhangig gemaakt. De uitspraak van de Hoge Raad is van belang voor iedere ondernemer of resultaatgenieter met een werkruimte in de eigen woning.

Meer informatie: Hof Den Bosch, 28-6-2007, nr. 06/00203

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Lees ook Achtergronden bij besluit waardering woning bij onttrekking naar privé-vermogen
Meer informatie Uitspraak Gerechtshof Den Bosch, 28 juni 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.