Home

Achtergrond 434 x bekeken 21 reacties

Spanje-transport is niet maatgevend

Dierenwelzijnsorganisaties willen lange-afstandsvervoer van dieren voorkomen. Daarbij verliezen ze de werkelijkheid uit het oog, vindt Jos Zegers, secretaris van de bond van veehandelaren, waarmee hij excessen zoals bij het Spanje-transport niet goedpraat.

De NBHV wil reageren op de publiciteit over een biggen-transport naar Spanje waarbij 13 biggen zijn doodgegaan. De NBHV is geschrokken van de beelden en betreurt dit incident ten zeerste.

De NBHV is niet te spreken over de wijze waarop stichting Varkens in Nood de publiciteit gebruikt om dit incident zo uit te vergroten alsof daarmee het bewijs geleverd lijkt dat de gehele transportsector uit dierenbeulen bestaat. De NBHV is van mening dat elk geval uitvoerig onderzocht dient te worden alvorens te oordelen en is daarom een onderzoek gestart. De reden van de sterfte van de biggen is (nog) niet bekend, en waarschijnlijk lastig te achterhalen.

Dierenwelzijnsorganisaties doen hun uiterste best om het lange afstandsvervoer van dieren om zeep te helpen. Zij verliezen daarbij gemakshalve de complexe werkelijkheid uit het oog en zoeken liever de media dan de dialoog.

Voor de afzet van vleesvarkens en in meerdere mate voor biggen geldt dat er geen alternatieven in het binnenland zijn. Alle vleesvarkens kunnen hier niet worden geslacht en voor alle biggen is in Nederland al helemaal geen plaats en deze overschotsituatie wordt al groter. Dit komt mede door overheidsingrepen als de mestwetgeving en ruimtelijke ordening en natuurprojecten.

De NBHV zal zich nog meer dan voorheen inspannen om de omstandigheden waaronder dieren worden vervoerd te verbeteren en te waarborgen. De transportsector heeft in juni een gesprek over het dierenvervoer gehad met minister Verburg. De NBHV vindt het van belang dat de ondernemers in het dierenvervoer voldoende toekomstperspectief wordt geboden. Investeringen blijven nodig om de voorwaarden voor diervriendelijk vervoer te kunnen waarborgen. Het Nederlandse wagenpark is van een zeer hoog niveau, maar dure investeringen, bijvoorbeeld in geconditioneerd vervoer, zullen in de toekomst noodzakelijk blijken. Daarbij is het signaal onmisbaar dat ook overheid en politiek in de toekomst willen investeren door te pleiten voor het behoud van het lange afstandsvervoer van dieren.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Daan

  'Complexe werkelijkheid'...? Ligt het niet héél erg voor de hand dat die massale 'productie' van vleesvarkens en -biggen moet stoppen? Aan die langeafstandstransporten van dieren moet zo snel mogelijk een eind komen. Als het ene 'incident' het andere opvolgt, dan is er sprake van een structurele situatie. Die 'incidentensmoes' werkt echt niet meer.

 • no-profile-image

  Jac

  transporteur Janssen is nix mis mee, de zaken die gebeurd zijn in werkelijkheid nog niet waard dat er zo'n ophef overgemaakt wordt. Volledig uit zijn verband gerukt voor propaganda van enkele onnozelen. In D van de weg gehaald omdat te zwaar beladen was, als ze een weegbrug aan de grens zouden leggen denk ik dat veel vrachtwagens konden beginnen met wat uit te laden, bedoel dan niet alleen veewagens.
  Vorige week ging ook nergens over, plaatselijke overbelading volgens de regels. Wat blijkt chauffeur had varkens dichter op elkaar gezet ipv verspreid over de wagen zodat ze niet om zouden vallen en door de hele wagen gingen stuiteren tijdens transport. Dat noem ik nou diervriendelijk! dat dit volgens de exacte regels niet mocht, tja. als met zoveel regels deze worden vaak achter een buro verzonnen door mensen die beetje ver van de praktijk staan.
  Oh ja ik ben geen transporteur of heb ook geen enkel belang bij veehouden of vervoeren, kan alleen niet tegen de gruwelijke leugens en smaad die door de dierenliefdeterreur wordt verspreidt.

 • no-profile-image

  dick veerman foodlog.nl

  Daan en Boertje,

  Ligt het probleem wel in de transporten? Naar mijn bescheiden mening niet.

  Die transporten zijn excessen van een uit de hand gelopen verwaardingsvraagtuk. We zijn in Nederland niet in staat voldoende waarde toe te voegen aan slacht en verwerking van het totale varken. Het buitenland is dat wel.

  De kern van het probleem is:
  1. óf we leren weer wél waarde toevoegen aan het varken op de plaats van productie
  2. óf we moeten de productie (waar we kennelijk goed in zijn) verplaatsen naar de plek van verwerking

  Het feit dat we 7,5 miljoen van de 10 mio jaarlijks op te eten varkens op transport moeten zetten is nl. niet alleen een dierwelzijnsdrama, maar minstens zo hard een bedrijfseconomisch drama.

  De opmerking van de NBHV dat de Dierenbeweging het publiek de ogen laat sluiten voor de veel complexere werkelijkheid is volkomen terecht. En betekent dus dat die complexere werkelijkheid nu eindelijk eens op tafel moet komen ipv totaal irrelevante discussies over geconditioneerd vervoer. Dat is een, weliswaar pijnlijke, bijzaak die de vraag afleidt van, letterlijk, de hamvraag (die komt nl. dood terug, uit Italië en Spanje).

 • no-profile-image

  Daan

  Ik zeg het nog maar 'ns, voor Anonieme Staldeur en anderen die nog steeds niet begrijpen hoe het in elkaar zit: De soja en granen waar miljoenen hongerige mensen in de Derde Wereld mee kunnen worden gevoed, worden door 'ons' gebruikt om varkens en kippen mee vet te mesten. De vleesproductie/consumptie heeft desastreuze gevolgen voor de wereldvoedselverdeling. In het algemeen begrijpen de donateurs van dierenwelzijnsorganisaties dat heel goed en bezoeken daarom de slager niet of niet zo vaak (en dan gaan ze naar de biologische slager). Nu de rest nog.

 • no-profile-image

  Daan

  PS De soja in mijn 'sojaburgers' is overigens van onbesproken herkomst en niet genetisch gemodificeerd, dit in tegenstelling tot het veevoer in de niet-biologische veehouderij.

 • no-profile-image

  jaron

  Met verbazing lees ik de reacties.
  Ik ben opgevoed om ieders mening aan te horen en te respecteren. Open te staan voor tegenargumenten en toe kunnen geven als men fout zit. Op basis van rationele te handelen en een ander het licht in de ogen gunnen. Blijkbaar gunt niet iedereen elkaar het licht in de ogen. Laat ieder in zijn of haar waarde, dring je menig niet op. Op het journaal kan met zien dat in Appelscha mensen zich samenscholen om van elkaar te leren hoe men een ander een mening op dringt. Deze mensen staan niet open voor tegenargumenten, jammer.
  De veesector zet ook soms te vaak de hakken in het zand, begrijpelijk want ze hebben al jaren aanpassingen moeten doen op basis van hiervoor genoemde mensen. En hebben daar bitter weinig voor teruggekregen. Toch ga ik er vanuit dat de gemiddelde Nederlander weet dat de veesector nodig is, en dat het op een verantwoordelijke manier moet gebeuren. Volgens mij denken de veehouders hierover hetzelfde, dus een transport als als dat van die biggen naar Spanje kan beter.

 • no-profile-image

  Daan

  Integendeel: Het is de intensieve veehouderij die op de verkeerde weg is. De sector kan luisteren naar de aanzwellende geluiden uit de samenleving en ook zijn morele en ethische verantwoordelijkheid nemen of zich ertegen blijven verzetten en - bijna letterlijk - steeds verder wegzakken in de stront. Lijkt me geen moeilijke keuze.

 • no-profile-image

  Bokito For President

  Als ik het allemaal goed begrijp wordt het overschot aan varkens (ongeveer 75%!) over de grens gezet om aldaar vetgemest en geslacht te worden en daarna vervolgens weer als worst hier terug te keren.

  Aangezien wij toch in een tijd van Normen en Waarden behoren te leven is de oplossing van dit probleem is volgens mij als volgt:

  De in/export van levend vee en de import van vlees zou per direkt verboden moeten worden.
  Boeren gaan minder varkens houden, zodat er meer diervriendelijk eproduceerd kan worden.
  Vlees wordt hierdoor een excusief produkt wat niet meer elke dag op ieders bord hoeft te liggen. We zullen hierin allen moeten gaan geloven.. want zo gezond schijnt het ook weer niet te zijn door o.a. de MRSI bacterie, antibiotica in het voer etc.

  Vlees wordt inclusief de winst (voor de boer) zodoende ook belast met extra BTW /milieubelasting (30%), van dit bedrag wordt o.a. toezicht, veterinaire diensten en milieubijdrage gefinancierd .

  Voor de boer wordt het ook allemaal een stuk leuker want hij hoeft niet imeer in een concentratiekamp rond te lopen en overvolle vrachtwagens uit te zwaaien waarvan hij weet dat een gedeelte het niet overleeft..maar kan dagelijks naar tevreden biggetjes kijken..waardoor ook het algemeen en geestelijk welzijn van deze mensen wordt bevorderd.

  Aangezien vlees dus wel veel duurder wordt zal er veel meer geinvesteerd moeten worden in vleesvervangers (sojaprodukten waarvan gezegd wordt dat het veel gezonder is).
  Dit kan ook weer voor werkgelegenheid zorgen.
  We hebben vooral creatieve geesten nodig die deze ernstige problematiek op kunnen lossen.

 • no-profile-image

  G.A.van Exel

  De heer Jos Zegers geeft de problematiek goed weer.Er worden in Ndl.teveel varkens gehouden.

 • no-profile-image

  Daan

  Die langeafstandstransporten, en het daarmee gepaard gaande dierenleed, zijn uitwassen van een volkomen op hol geslagen en over de kop vliegende bio-industrie. Niet alleen het dierenleed, maar ook de enorme risico's van verspreiding van dierziekten maken het eindeloze gezeul met dieren onaanvaardbaar en letterlijk levensgevaarlijk.

 • no-profile-image

  dick veerman foodlog.nl

  Marcel, die feiten intrigeren me. De mijne komen uit een aantal officiële statistieken, krantenberichten + de analyses van een grote bank.

  Waar komen de jouwe vandaan?

 • no-profile-image

  Anoniem

  Zowel bokito en daantje hebben denk ik ergens een afslag gemist, maar goed het zij zo.
  Men kan en mag een mening hebben over zaken, een ander zal dat moeten respecteren. Een ander jou mening opdringen door het verdraaien van feiten of maar delen van het verhaal te vertellen en dit op een, op z'n zachtst gezegd, vervelende manier is een echte dooddoener om echte vooruitgang te boeken in welke tak van sport dan ook.
  Maar ja alleen creatieve mensen die niets anders doen dan zwarte pieten i.p.v. ook eens rationeel te handelen en zichtbaar iets bijdragen. Ik betwijfel ten sterkste of de organisatie kunnen laten zien wat ze met de donaties hebben gedaan in de zin van fysieke bijdrage aan dierwelzijn. volgens mij is het geld alleen opgegaan aan reclamespotjes, declaraties en salarissen. Naar ik mag begrijpen zijn de enige die wel fysiek hebben bijgedragen aan dierwelzijn zijn de veehouders. Groepshuisvesting, ruwvoer, meer oppervlakte per etc. En volgens mij zijn zij degene die er het minst voor terug krijgen. Het vlees is door de supermarkten in hun strijd tegen elkaar gebruikt om klanten te lokken, en de boer mocht het hele gelach betalen.
  bokito spreekt dan over winst, daar wordt al een afslag gemist.
  De biologische varkenshouderij ziet nog iets terug van hun extra investeringen. Fantastisch voor de mensen die er in geloven. Maar bij ons komt er geen biologisch vlees binnen, deze dieren hebben ziektekundig meer dierenleed meegemaakt dan in de conventionele houderij. Hier worden o.a. parasitaire infecties opnieuw weer leven ingeblazen waar het dier helemaal niet blij mee is. De kans op een trichinella of toxoplasmose via die weg brengt voor de mensen een groot gezondheids risico mee. Ieder zijn voorkeur, maar dwing niet via valse beschuldigingen de hele veesector die kant in want dan moet ik mijn/ons vlees in het buitenland gaan kopen waar men nog lang niet zover is met gezond en veilig vlees produceren als in Nederland.

 • no-profile-image

  Marcel

  Lekker makkelijk elkaar napraten en een ander afzeiken, nu eerst maar eens wat feitjes. Productie in Nederland 425.000 biggen per week (100 %). Export biggen 85.000 (20 %) Export levende vleesvarkens 55.000 per week (13 %). Maakt samen 33 % in plaats van 75 %. Van deze exporten gaan er 50.000 vleesvarkens naar Duitsland en Belgie, en 55.000 biggen naar Duitsland en Belgie. Dit is geen lange afstand transport, wij leveren zelf om logistieke redenen ook naar Duitsland, Duitse slachterij is dichterbij dan Nederlandse. Dit betekend dat van de 425.000 varkens die er per week geboren worden er 91 % binnen Nederland, Duitsland en Belgie geslacht worden. Wij hebben al jaren geen dode varkens tijdens transport, met dank aan de vele excellente transporteurs die deze sector ook kent. Overigens is het toevoegen van antibiotica aan het voer in de gehele E.U. verboden, evenals het toevoegen van hormonen. De MRSA bacterie is voor 90 % terug te traceren naar de humane geneeskundige sector, en slechts voor 10 % naar de dierlijke sector. Als de humane sector die 90 % net zo serieus neemt als wij onze 10 % is dit probleem zo opgelost.

 • no-profile-image

  anoniem

  Blijkbaar mist daantje weer een afslag, het blijven roepen van algemene vaagheden en kreten toont alleen maar dat men iets of iemand naroept en er zelf geen kaas van heeft gegeten.
  Men spreekt over stront, welnu het zijn niet benutte mineralen die weer op het land gebracht kunnen worden waar de gewassen weer van kunnen groeien. Tot op de dag van vandaag spreekt men elkaar na over mestoverschot. Er is voldoende landbouwgrond en zijn er biogas en mestverwerkingsinstallaties zodat alle onbenutte mineralen terug opnieuw tot waarde gebracht kunnen worden. Dus wegzakken in de stront?
  Nee, de veesector heeft dat prima voor elkaar. Jammer dat men alles rondom millieu denkt op de schouders van die groep te moeten gooien.
  Dat is ethisch en moreel wel ok toch?
  De keuze is simpel voor mensen als daantje denk ik, verbouw je eigen groenten en granen kleed je in van vlas gevlochten kleding, bouw een lemen hutje, gebruik de benenwagen als transport. Sla zelf een waterbron bak je eigen brood. Of misschien beter eerst jezelf opgeven voor het programma "groeten uit de rimboe".
  Ik denk dat je dan al snel zult inzien dat het geld en energie van de eerdere genoemde organisaties elders beter tot z'n recht kan komen. Wij ergeren ons zelf als we weer eens hier in dit kikkerlandje zijn aan jullie geneuzel over deze onderwerpen terwijl er dus elders in de wereld mensen in nood zijn.

 • no-profile-image

  Sjef

  Wat een gezemel over een paar varkens, de een weet het nog beter dan de ander!! er is toch ook niemand die het er over heeft dat ik elke dag bijna niet in de trein pas en iedereen stijf op elkaar staat, dat is lekker! Wanneer krijgen we hier een nationaal debat over?

 • no-profile-image

  Boerke van buten

  Spanje transport is niet maatgevend....dat moest er dan ook nog bijkomen!
  Transporteur Janssen uit Brabant is maatgevend met 3 foute transporten in 4 weken heb ik het wel bekeken met die klootzak.
  Wie zijn sector nog serieus
  neemt doet geen zaken meer met dit soort ellendelingen!

 • no-profile-image

  Boertje

  Helemaal mee eens daan, ,maar als er morgen weer iemand te hard rijd stoppen we ook alle maal met auto rijden?!?!

 • no-profile-image

  Anoniem

  "Hij/zij die zonder zonde is werpe de eerste steen"...
  Als de transporteur regels heeft ovetreden dan dient men deze aan te pakken. Het wil niets zeggen over alle andere veetransporten. Maar het is duidelijk koren op de molen van de dierenrechtenorganisaties, of moet ik zeggen dierrechtenbedrijven. Het zijn toch gewoon bedrijven die moeten zorgen voor inkomsten, uitgaven en moeten verantwoording afleggen. Want zo'n organisatie moet aan hun donoren toch regelmatig laten horen en zien dat ze er nog zijn en dat ze goed werk doen. Ik denk dat als donoren de boekhouding van deze organisaties eens zouden bekijken, ze zouden zien dat ze geld geven aan een stelletje pipo's die te lui zijn om fysiek te werken en echt iets bij willen dragen aan de maatschappij. De donoren zouden beter hun wensen als consument kenbaar maken aan de slager en wat meer betalen voor het pondje vlees. Dan zijn ze en goedkoper uit en dragen daadwerkelijk iets bij aan dierwelzijn. Dan is binnen no time alles zoals men het wenst.
  En spreken over stoppen met bioindustrie,massale varkensproduktie en lange transport afstanden, zolang er over de gehele wereld niet iedereen elke dag over een fatsoenlijke maaltijd kan beschikken is er niets te veel. Het is een logistiek probleem om het daar te krijgen. Maar dat is een andere discussie.
  Dus morgen naar de slager en zeg wat je wil als consument en dat je daar wat voor over hebt. Voor de mensen van de dierrechtenorganisaties, tijd om misschien mensen in thuiszorg te gaan helpen of hondjes uitlaten van de mensen die op 5 hoog wonen etc.? dan dragen jullie ook eens echt iets bij.

 • no-profile-image

  Daan

  Er is zo'n 7 a 10 kilo plantaardig eiwit (o.a. soja) nodig om 1 kilo dierlijk eiwit (vlees) te produceren. Voor elk varkenslapje kun je dus ruim een week sojaburgers eten! De opbrengsten van die sojateelt, waarvoor half Zuid-Amerika wordt kaalgekapt en -gebrand, vloeien rechtstreeks in de zakken van een handjevol multinationals (Cargill, Bunge) en komen niet of nauwelijks ten goede aan de plaatselijke boeren. Die raken alleen maar hun land en hun kans op een redelijk bestaan kwijt. Dus lees mensen die geen of weinig vlees eten aub niet de les over solidariteit!
  De veesector kan de kop in het zand steken en blijven recht praten wat krom is - daar wordt op deze site genoeg blijk van gegeven - of zijn morele verantwoordelijkheid nemen.

 • no-profile-image

  Dorien

  Daan, het gaat hier over het vervoer van dieren niet hun eten. Maar vooruit, bij ons in het varkensvoer wordt sojaschroot verwerkt. Dit is een afvalproduct uit de verwerkende industrie. Daar wordt eerst sojaolie van gemaakt. Het afval wat er voor hun achterblijft is een goed product voor de varkens. Hierdoor wordt het dus door het aan de dieren te voeren een volwaardig product. Dus er wordt niet zoals jij zegt soja in het voer gestopt maar sojaschroot. Verder worden er nog meer afvalproducten uit de industrie verwerkt in varkensvoer o.a bietenpulp (suiker) stoomschillen (aardappel) bierborstel (graan dat in bier is verwerkt) zo zijn er nog wel een paar op te noemen. Dus het varken is een goed product om de afvalstoom in Nederland op pijl te houden. Verder worden de mineralen die het varken uitstoot terug gebracht naar het land om deze producten te laten groeien. En als jij je zo druk maakt over de hongerige mensen. Dan moeten vegatariers ook geen soja producten meer eten want dat komt ook uit die landen. De boeren in die landen hopen er op deze manier geld aan te verdienen zodat ze er andere producten van kunnen kopen. Denk daar aan als je weer eens een sojaburger koopt. Je help hiermee de boer in een ver land en het varken aan zijn afvalproduct in zijn voer.

 • no-profile-image

  Marcel

  Dick, die cijfers komen gewoon van het bedrijfsnet van het P.V.E, die deze cijfers wekelijks verzameld aan de hand van de gegevens uit het Identificatie en Registratiesysteem, en zijn gewoon te raadplegen via de site van het PVE.
  Groet, Marcel

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.