Home

Achtergrond 551 x bekeken

Evoa geldt vanaf 1 september ook voor champost

De uitzondering voor champost (champignonmest of afgewerkte champignoncompost) in de Evoa (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) vervalt. Vanaf 1 september 2007 moet champost voldoen aan de reguliere Evoa-eisen.

Dit houdt in dat bij export van champignoncompost een mededeling voorgenomen export, transportmelding en een vervoersbewijs dierlijke mest ingevuld moeten worden. Bemonsteren is niet nodig: het transport mag forfaitair en zonder AGR/GPS uitgevoerd worden. Sinds 2006 gold voor champost een tijdelijke uitzondering op de Evoa-verplichtingen. Champost bevat dierlijke mest en valt in principe onder de veterinaire Verordening dierlijke bijproducten. Maar champost heeft wel tal van bewerkingen ondergaan. Champost is onkruid- en ziektevrij door verhitting tot 70 graden na de teelt van de champignons. In de huidige uitvoeringspraktijk valt champost buiten de verordening. Daarom is geen veterinaire toestemming en geen gezondheidscertificaat of handelsdocument nodig. Ontvangende EU-lidstaten bepalen zelf of champost zonder verdere veterinaire verplichtingen vervoerd mag worden.

Lees ook Vanaf 12 juli aangepaste regels voor de mestexport en -import
Meer informatie Dossier Evoa van het ministerie van Vrom
Meer informatie Dienst Regelingen van het ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.