Home

Achtergrond 494 x bekeken 7 reacties

Verburg schort aanwijzing natuurgebieden op

Minister Verburg (LNV) schort de aanwijzing op van natuurgebieden die moeten worden vernat.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  kool

  als het gaat regenen en blijft regenen hoeven we geen moerassen aan te leggen, die komen er dan vanzelf wel.....
  NB.Door omstandigheden liep ik kortgeleden te middernacht vanachter in het hooiland langs de A12 naar huis aan de Oude Rijn. Het was heerlijk en leerzaam. Kan echt iedereen zo een midderzomernachtwandeling aanbevelen. Het is rustig en vol weidevogelgeluiden en geuren van zomer en hooi. Geuren deed trouwens ook de dode haas die ergens lag.
  Daardoor begon ik erover te denken dat het wel niet de enige haas zal zijn in het hele buitengebied van Nederland, en wat voor soort proces ervoor zorgt dat de haas weer in de aarde wordt opgenomen. Dat is het werk van diverse soorten aaseters, waaronder verscheidene insekten.
  Al lopend in het donker - langs de kant van de spiegelende sloten - besefte ik pas hoe mensen hier ooit alles met de hand ontgonnen en nog eeuwen en eeuwen alles met de hand onderhielden.
  En zo ging ik me afvragen waarom rond 1100 al zulke hele grote stukken land ontgonnen zijn, toen er nog véél minder mensen waren, en ook nog Vikinginvallen (van 800- 1100) én kruistochten plaatsvonden.
  Rond de 10e eeuw werd uitgevonden hoe je een gebied kon ontwateren via een stelsel van sloten.

  Dat ontwateren moet heel belangrijk zijn geweest, want dat gegraaf is werkelijk een onvoorstelbaar grote klus geweest, waarbij de Deltawerken volkomen kinderspel zijn.
  Intussen klom ik over het spoorhek langs de lijn Leiden- Woerden.
  Het gras langs de spoorlijn staat op zomers ongeveer een meter hoog.
  Dat merk je pas goed als je er doorheen loopt. En zo kreeg ik opeens in de gaten hoe de spoorlijn de geprojecteerde natte as langs de Enkele Wiericke kruist en hoe het hoge gras langs de spoorlijn met de poelachtige slootjes daarlangs, werken als een soort infrastructuur, die straks als de nu opgeschorte plannen toch nog weer doorgaan aansluit op de geprojecteerde natte rietlanden langs de Wiericke.
  En vervolgens realiseerde ik me dat de hooi- en grasbouwlanden ook als een soort versterker voor de natte- as-natuur werken. Tegen de tijd dat het gras hoog staat is het een zee van ruigte, waarin het riet naadloos overgaat in de graslanden.
  Weliswaar wordt het hooi - en grasland ook weer kort gemaaid/ afgegraasd, maar de bermen van de spoorlijn langs de spoorlijn en langs de bermslootjes van de NS niet. En natuurlijk groeit er tegen die tijd - met dank aan het slootkantenbeheer - ook riet en ruigte langs de slootkanten.
  Spoorlijnen en slootkanten, net als bermen van grote wegen staan in natuurbeschermingsbeleid niet voor niets bekend als natuurstroken in het landschap.
  En wat de spoorlijn en de A12 en ook de boerderijweg ten zuiden van de Oude Rijn zijn, dat zijn de kades ten noorden
  van de Oude Rijn, in het gebied van de Noordzijder- en Meijepolder, enz, enz. enz.

  Met andere woorden, het gaat eigenlijk helemaal niet alleen om de "natte as" en de effecten daarvan op de omgeving, het gaat óók om de interacties tussen de al aanwezige kenmerken van het landelijk gebied mét de natte as
  Tot nu wordt bij de aanleg van de natte as - op papier - met van alles en nog wat rekening gehouden, tot en met de cultuurhistorie toe (en inderdaad: de vele rieten daken hier en de vele stallen zijn prima overwinteringsplekken voor insekten) maar we mogen ook niet vergeten wat de combinatie van het bestaande met de "nieuwe" natuur gaat dóen.

  Zojuist vind ik op Internet nog grappige, maar ook veelzeggende informatie:
  " Bewoners van veel plaatsen mogen zich over meer dan één bijnaam verheugen. Zo worden de IJsselsteiners ook 'muggenspuiters' genoemd. In 1929 zagen dorpelingen namelijk rond de gemeentetoren dichte wolken opstijgen. Toen de brandweer poolshoogte kwam nemen, bleek dat het geen rook was maar een grote, donkere zwerm muggen, die rond de toren een dansje maakten. Eenzelfde verhaal is ook bekend in Meppel en in Dalfsen. Ook in Haarlem is dit verhaal bekend als één van de mogelijke oplossingen voor het mysterie dat de Haarlemmers ook wel "Muggen" worden genoemd."
  Blijkbaar begeven muggen zich gemakkelijk naar de bebouwde omgeving als ze daar kans toe zien. Overigens zijn dansmuggen géén steekmuggen.

  Maar waar dansmuggen in de bebouwde kom de weg kunnen vinden, zullen steekmuggen dat ook kunnen.

  Het zijn de steekmuggen die bloed nodig hebben voor hun voortplanting en zo ziektes overbrengen, en het vervelende daarbij is dat vaak een enkele steek volstaat, en dat bloed zo heel erg belangrijk is vanwege de voortplanting, dat er eigenlijk heel weinig helpt tegen steekmuggen.

  Ondanks de vele prachtige verhalen over wat je zou kunnen doen, maar wat toch niet effectief is en vaak zelfs zo giftig dat het inmiddels verboden is. Momenteel wordt ge-experimenteerd met schimmels.. wat daarvan de neveneffecten zijn is de vraag en of het helpt ook, want als het ergens schimmelen kan, dan is het wel in vochtige omgevingen, en daar leven de muggen nu toevallig ook al tientallen eeuwen. Vooralsnog lijkt voorkomen beter dan genezen.
  (Het verhaal over IJsselstein heb ik toegestuurd aan een onderzoeker die meer over Ijsselstein weet. Ijsselstein is al een zeer oude veste: al voor de 80-jarige oorlog was IJsselstein een bezit van de Nassau's, daarvoor al van Jacoba van Beieren).

  Bovenaangeduide ( en andere) "effect-versterkende aspecten " zouden ingebracht dienen te worden bij de ecologische toetsing die aan herinrichting van gebieden vooraf zou moeten gaan.

 • no-profile-image

  Gerda

  Welke verdroging??

 • no-profile-image

  piet broks

  Het kosten - effect plaatje voor de beoogde vernatting was ook al buitensporig hoog zoals bleek uit een west-europees onderzoek, met name van het Dwingelderveld. Waarom al die ingrepen. Laat de natuur zijn gang gaan en grijp alleen in als iets uit de hand dreigt te lopen. Zeker geldt dit met de toekomstige klimaatveranderingen. Dan zijn vele ingrepen voor niets geweest en daarmee veel geld over de balk gegooid.

 • no-profile-image

  kool

  Zolang er geen ecologische evaluatie, geen MER en geen toetsing aan de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid plaatsvindt en zolang er geen aandacht is voor stapel- effecten van bijvoorbeeld het samengaan van klimaatverandering, het lozen van riooloverstorten in hetzelfde gebied waar ook moerassen én recreatie én opvang trekvogels én veeteelt én hoge bevolkingsdichtheid en veel verkeersbewegingen voorkomen en waar bovendien de verzilting de nodige aandacht vraagt, zijn we op de verkeerde weg.

  Dat een dergelijke toetsing zelfs bewust is tegengegaan paste wellicht in de tijdgeest van de jaren 1980 e.v. maar een dergelijke houding mag heden ten dage met de kennis en inzichten van heden toch niet meer voorkomen.
  De onvermoede gevaren van het achterwege laten van preventieve beleidstoetsing zijn veel groter dan de gevaren van wel deugdelijk toetsen.
  Dit leert ons onder meer de geschiedenis van de Haarlemmermeer ( 1852- 1865)
  de Zuidplaspolder, Wieringermeer en de Noordoostpolder. Zie hiervoor ook het standaardwerk "Leefbaar Laagland" van prof van de Ven. Zelfs Erasmus heeft al geschreven over het ongezonde leefklimaat

  Onderstaand enige artikelen van een dergelijke strekking.

  - Ecological Evaluation –
  controversy among Dutch scientists. International Journal of Environmental Studies,
  1980, Vol. 15, pp. 62-65;
  - Kan de ecologie de MER eigenlijk wel aan? WLOmededelingen
  7 (1980) 3, pp. 81-84.
  - Werkgroep Kritische Biologie (1980). Liever geen mer dan slechte mer. De
  onvermoede gevaren van milieu-effectrapportering. Natuur en Milieu 80/4/pp.27-31.

 • no-profile-image

  Jan

  Het is ook niet erg netjes als er nog honger wordt geleden op delen van deze aarde om hier goede landbouwgronden om te vormen naar zogenaamde natuur. Gewoon een kwestie van normen en waarden.

 • no-profile-image

  kool

  en dan nog wat:


  samenhang der dingen...A

  Het vee dat we vandaag huisvesten staat op een steeds hoger productieniveau gezet. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat het metabolisme oftewel de stofwisseling van deze dieren evenredig zstijgt waardoor ze meer warmte gaan produceren (wetenschappelijk wordt deze vorm van warmteproductie aangeduid als ‘Heat Increment’). Deze warmte moeten ze uiteraard ook kunnen afgeven aan de omgeving. Vandaar de halfopen stallen van tegenwoordig,
  Ook toegankelijk voor insekten. Prima overwinteringsgelegenheid, net als de oude gebouwen met kieren en gaten, rieten daken en houten schuren  B.
  Since P. falciparum and Babesia microti, another hemoprotozoan protozoan, infect both humans and another host (the owl monkey, Aotus sp., and the mouse, respectively), it was possible to establish that the relationship depended on a characteristic of the host, not the parasite species. This provided, for the first time, a plausible explanation for the long-standing puzzle that, although very low parasite densities cause onset of illness in first infections of human malaria and babesiosis and bovine babesiosis, mice withstand high parasite densities of several species of either causative genus before onset of illness. In other words, previously unexposed humans become ill after exposure to very few hemoprotozoan parasites whereas mice do not become ill until exposed to many organisms.


  Dus: mensen hebben de eigenschap al goed ziek te kunnen worden bij blootstelling aan slechts enkele parasitaire ziekteverwekkers - die door insekten worden overgebracht - terwijl muizen pas ziek worden als ze een grote hoeveelheid ziekteverwekkers te verwerken krijgen.
  Dit proces hangt dus niet af van de parasiet, maar van de mens zelf.
  Een "beetje" ziekteverspreidende insekten in de omgeving kunnen dus voor mensen al net zo riskant zijn als vëél insekten. Dit is van groot belang bij overdracht van nare ziektes als malaria en ook wel bij ziektes die door teken worden overgebracht. Gebleken is overigens dat door teken bij gelegenheid méér dan 1 ziekte tegelijk kán worden overgebracht ( dit heet wel: "co-infectie).

  C. een aandachtspunt in een vergrijzende wereld: kinderen en ouden van dagen zijn relatief kwetsbaarder....

 • no-profile-image

  drs T. Jonkhoff.

  Een veel groter probleem dan de verdroging is de grote hoeveelheid water die op ons afkomt door de klimaatverandering. Gebieden met een hoge grondwaterstand kunnen geen extra water opnemen bij stortbuien.
  Moerassige gebieden produceren moerasgas of methaan, een broeikasgas met een 23 keer sterkere broeikaswerking dan CO2.
  Zij bevorderen dus de klimaatverandering.
  Het is dan ook te hopen, dat dit uitstel leidt tot afstel.
  T.Jonkhoff. Appelscha.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.