Home

Achtergrond 310 x bekeken

CBS publiceert landbouwcijfers van 2006

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs op zijn site de landbouwcijfers van 2006 gepubliceerd. Met deze cijfers proberen de rekenmeesters de structuur en de productie van de landbouw in kaart te brengen. In totaal hadden 79.435 landbouwbedrijven 1.919.711 hectare land in gebruik, waarvan 191.793 hectare niet-cultuurgrond.

De structuur van de landbouw wordt vooral beschreven met de resultaten van de jaarlijkse Landbouwtelling. Het CBS stelt op basis hiervan vast hoeveel landbouwbedrijven een bepaald gewas telen of een bepaalde diersoort houden en hoe groot de arealen van de gewassen en de omvang van de veestapel zijn. Naast deze jaarlijkse onderwerpen komen regelmatig onderwerpen als verbrede landbouw, mechanisatie en bedrijfsopvolging aan de orde. Aanvullend op de Landbouwtelling doen onderzoekers steekproeven.

Naast de beschrijving van de structuur heeft het CBS ook cijfers over de productie van de landbouw en visserij. Voor akkerbouw en tuinbouw spelen oogstramingen een belangrijke rol. Bij oogstramingen wordt per gewas bepaald wat de gemiddelde opbrengst per hectare zal zijn. Met dit gegeven kan vervolgens, samen met het totale areaal van het gewas, de totale productie berekend worden. Andere productiegegevens verkrijgt het CBS van bijvoorbeeld slachterijen of zuivelfabrieken.

Op de site van het CBS zijn onder de afdeling landbouw ook cijfers te vinden over de hoveniersbedrijven, visserij en dienstverlening in de landbouw. Over de land- en tuinbouwbedrijven zijn ook uitsplitsingen per provincie te vinden. Sommige onderwerpen worden in afzonderlijke publicaties verder uitgewerkt, zoals bij voorbeeld Glascultuur verschuift, Friesland: veel gras en schapen of Groente grootste tuinbouwareaal.

Lees ook LEI: gezinsinkomen stijgt behoorlijk, maar niet in alle sectoren
Meer informatie De CBS site over de landbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.