Home

Achtergrond 647 x bekeken

Verkoopprijs grond niet ook vergoeding afstand pachtrecht

Als een boer bij staking afstand doet van zijn pachtrecht betekent dit niet dat hij ook automatisch een vergoeding heeft bedongen voor het afstand doen ervan. Dat heeft het Gerechtshof van Leeuwarden bepaald.

Een boer exploiteerde een melkveehouderij. Hij deed dit deels met gepachte grond. Begin 2000 verkocht hij zijn bedrijf aan drie kopers die het bedrijf gingen voortzetten. In de koopovereenkomst was het omzetten van het pachtcontract naar een erfpachtovereenkomst vastgesteld.

De inspecteur van de belastingdienst begon een onderzoek en stelde vast dat de maximale grondprijs een stuk lager lag dan de prijs waarvoor het verkocht is. Ook stelde hij een bedrag vast als vergoeding voor de medewerking van de boer voor het verwerven van het erfpachtrecht voor de kopers. De inspecteur verhoogde vervolgens de winst in verband met deze vergoeding.

De boer was het hier niet mee eens en hij ging in hoger beroep. Het Hof besloot dat de inspecteur aannemelijk moest maken dat in de koopprijs voor de landerijen ook een vergoeding voor het afstand doen van pachtrechten was begrepen.

Het Hof oordeelde dat uit niks bleek dat de melkveehouder van de verpachter een vergoeding had bedongen en evenmin dat hij in de positie verkeerde dat te kunnen doen. In de nabije omgeving was bovendien grond verkocht voor een vergelijkbaar bedrag als wat de boer had gekregen, zodat niet onomstotelijk vaststond dat zijn prijs geen zakelijke prijs was.

Ook was niet gebleken dat aan de melkveehouder een vergoeding was betaald voor het doen van afstand van de pachtrechten. Het Hof verklaarde het beroep daarom gegrond.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Gerechtshof van Leeuwarden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.