Home

Achtergrond 264 x bekeken

Vanaf 12 juli aangepaste regels voor de mestexport en -import

De Europese regels over de export en import van afval, en mest is ook afval, staan in de verordening EVOA. Vanaf 12 juli valt mest hier niet meer onder. Wel blijven de veterinaire regels van de verordening dierlijke bijproducten van toepassing op de import en export van dierlijke mest. Een aantal Duitse deelstaten en België houden voorlopig echter nog vast aan EVOA.

Sommige EU-lidstaten (zoals België) en een aantal Duitse deelstaten willen nog niet per 12 juli afstappen van EVOA. Zij bereiden zich nog voor de nieuwe procedure. Dat betekent dat ze vanaf 12 juli nog steeds een EVOA-kennisgeving willen hebben en dat ze EVOA-transportformulieren willen zien. Dienst Regelingen richt de EVOA meldapplicatie zo in dat er eventueel ook een EVOA-transportformulier geprint kan worden. Voor zover het nu bekend is, geldt dit voor Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en niet voor de andere Duitse deelstaten.

Voor paardenmest is de veterinaire toestemming uit het buitenland niet nodig. Ook is een Gezondheidscertificaat niet nodig. De overige stappen gelden ook voor paardenmest.

De procedure vanaf 12 juli in het kort:
• De exporteur regelt veterinaire toestemming van de buitenlandse autoriteiten (tenzij dat niet nodig is, zoals bij paardenmest).
• De exporteur meldt bij Dienst Regelingen dat hij in de komende tijd een aantal transporten gaat uitvoeren.
• Voordat een individueel transport plaatsvindt na de voorlopige melding, meldt de exporteur met de bestaande EVOA meldapplicatie de detailgegevens van het transport aan bij Dienst Regelingen.
• Met de voorlopige melding kan de exporteur een formulier printen waarmee hij het Gezondheidscertificaat bij de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) aanvraagt.
• Verder moet de exporteur met de voorlopige melding een Vervoersbewijs dierlijke mest (VDM) uitprinten. Tegelijk met de definitieve melding (elektronisch) aan Dienst Regelingen vult de exporteur zelf op het VDM dezelfde definitieve transportdatum en het definitieve kenteken in.
• Tijdens het transport moeten het Gezondheidscertificaat en het Vervoersbewijs dierlijke mest aanwezig zijn op de wagen.
• Het kan gebeuren dat de buitenlandse autoriteit in het kader van de veterinaire toestemming meer voorwaarden stelt, zoals een ontvangstbevestiging door de ontvanger.

Meer informatie De volledige procedure vanaf 12 juli 2007
Meer informatie De huidige regels en procedure

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.