Home

Achtergrond 192 x bekeken

Toekomst duurzame varkens ligt bij ketenondernemers

Ondernemers in de keten moeten zelf de verantwoordelijkheid voor een duurzame varkenssector op zich nemen.

Dat zei ZLTO-voorzitter Antoon Vermeer op de jaarbijeenkomst van Coöperatie Pigture Group. Grote marktpartijen bepalen onder druk van maatschappelijke organisaties het tempo van het verduurzamen van de varkenshouderij. De keten moet daar zelf op inspelen. De overheid beperkt zich volgens Vermeer tot het stellen van randvoorwaarden.

Vermeer ziet kansen voor een duurzaam vleesconcept in Noordwest-Europa. Hierin moeten maatschappelijke trends worden vertaald. De aansturing van het concept dient te gebeuren door de verwerkende industrie, maar ook de andere schakels in de kolom zoals fokkerij, veevoederindustrie, dierenartsen en de varkenshouders spelen een rol.

Voor varkenshouders betekent het nemen van de eigen verantwoordelijkheid dat ze bijvoorbeeld ook de keuze voor hun zakelijke partners heroverwegen. Het is niet vanzelfsprekend dat de partners van vandaag met het oog op duurzaamheid ook de geschikte partners van morgen zullen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.