Home

Achtergrond 189 x bekeken

Fraude gerichter bestrijden

Het is mogelijk fraude door bedrijven met onder meer belasting, premies, subsidies, tewerkstelling van illegalen en fraude op het gebied van voedsel en milieu in de toekomst gerichter te bestrijden. Dat blijkt uit het rapport ‘Fraude in beeld’ dat de staatssecretarissen Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Jager van Financiën en de ministers Verburg van Landbouw en Hirsch Ballin van Justitie aan de Kamer hebben aangeboden.

Het rapport bevat de onderzoeksresultaten naar de vraag in welke bedrijfstakken er wordt gefraudeerd, naast de sectoren die al in beeld zijn bij de bijzondere opsporingsdiensten. Ook zijn er specifieke kenmerken in kaart gebracht die wijzen op een verhoogde kans op fraude. De kans op fraude is volgens het rapport bijvoorbeeld groter bij mensen die een zwakke binding hebben met hun sociale omgeving. Ook neem het frauderisico toe naarmate in een bedrijfstak meer bedrijven starten en stoppen, er meer faillissementen en schuldsaneringen voorkomen.

Alle kenmerken samen vormen de fraude- index. Door branches langs deze meetlat te leggen is het mogelijk de kans op fraude te bepalen,. Overigens toont dit niet aan dat er daadwerkelijk sprake van fraude is. Daarvoor is gericht onderzoek door opsporingsdiensten nodig. De betrokken ministeries en opsporingsdiensten zullen het rapport in ieder geval betrekken bij verdere beleidsvorming en aanpak van fraude.

Meer informatie Site SZW

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.