Home

Achtergrond 180 x bekeken

Falende reconstructie

Verplaatsers kunnen het wel vergeten: lokale bedrijven vullen gaten op in ontwikkelingsgebieden.

Ooit verzetten boeren zich eensgezind tegen de Reconstructiewet. Nu biedt deze wet kansen waar boeren onderling om concurreren. In 1997 zette Van Aartsen, de toenmalige minister van Landbouw, de verguisde Wet Herstructurering Varkenshouderij in. Van Aartsen wilde de varkensstapel met een kwart inkrimpen (zonder vergoeding) en tegelijkertijd varkensvrije zones maken in het land. Via die reconstructie moest onderlinge besmetting van bedrijven voorkomen worden. Dat laatste is inmiddels achterhaald, omdat Brusselse regelgeving sinds 2004 ringvaccinatie toestaat als er een virusuitbraak is.

Het nut van die zones werd overigens toch al betwijfeld, naar nu blijkt terecht. Wat de reconstructie de boeren heeft opgeleverd, zijn de landbouwontwikkelingsgebieden. Die zijn zo gewild dat boeren elkaar willen tegenhouden bij nieuwvestiging. In het gehucht Marle in Hellendoorn (Ov.) vrezen veehouders dat hun bedrijf op slot gaat als megavarkenshouders uit Brabant er neerstrijken. Het verzet komt er dus niet alleen uit de hoek van de burgerij, maar ook van de boerenstand. Of ook in andere landbouwontwikkelingsgebieden die strijd zal ontstaan, is de vraag. Sinds 1997, toen voor het eerst over de reconstructie werd gepraat, zijn slechts zeven (!) bedrijven verplaatst, terwijl er meer dan 250 aanvragen bij de provincies liggen. Die aanvragers staan voor onbepaalde tijd in de wacht. Rijk en provincie hebben alle voorbereidingen getroffen, maar de gemeenten moeten er veelal nog aan beginnen. Ambtelijke stroperigheid is de belangrijkste reden om niet te veel vrees te koesteren voor de invasie van megabedrijven. In de tijd dat ambtenaren hun werk doen, vullen lokale boeren de gaten in de ontwikkelingsgebieden op. Dat is voor die ondernemers een zegen, maar voor de verplaatsers een drama. De Reconstructiewet regelt iets waarvoor ze niet bedoeld is. Dat is pas echt het falen van de reconstructie.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.