Home

Achtergrond 175 x bekeken

EU- subsidies 2006 openbaar gemaakt

De uitgekeerde EU- subsidies van 2006 staan sinds maandag 4 juni 2007 op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit jaar zijn voor het eerst ook de subsidies voor de visserijsector opgenomen in de database.

Het is de derde keer dat het ministerie de uitgekeerde subsidies openbaar maakt. Er zijn wel enkele aanpassingen in de zoekmachine aangebracht. Het is bijvoorbeeld nu ook mogelijk een overzicht van de uitgekeerde subsidies per provincie te krijgen.

De bedragen geven geen inzicht in de vermogenspositie, en zeer beperkt inzicht in de inkomenspositie, van de ontvanger. De gegevens gaan over het boekjaar 2006. Dit boekjaar loopt van 16 oktober 2005 tot en met 15 oktober 2006. Naam, adres, woonplaats, betaaldatum, ontvangen dan wel ingehouden bedrag, regeling of boekhoudkundige post waarop de subsidie betrekking heeft en het betaalorgaan zijn bekend gemaakt.

Het kan om verschillende soorten bijdragen gaan zoals inkomenssteun, restituties, exportsteun of subsidie voor plattelandsontwikkeling. De gegevens komen uit de rapportages die aan de Europese Commissie zijn verstrekt.

Meer informatie Databank LNV- subsidies
Lees ook 10.000 boeren hebben geen bedrijfssubsidie aangevraagd

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.