Home

Achtergrond 195 x bekeken

Provincie Utrecht wijst fourageergebieden aan

De provincie Utrecht heeft 1615 hectare aangewezen als foerageergebied voor de grauwe gans, kolgans en smient. Het gaat om een gebied in de Lopikerwaard en in de Vechtstreek. In deze gebieden is het agrariërs mogelijk om beheersovereenkomsten voor de opvang van deze overwinterende soorten af te sluiten vanaf komend winterseizoen.

In totaal is 1615 hectare aangewezen en begrensd als gebied waar via de provinciale Subsidieverordening agrarisch natuurbeheer (SAN) zesjarige beheersovereenkomsten voor de opvang van overwinterende ganzen en smienten kunnen worden afgesloten.

Het definitieve plan voor de foerageergebieden ligt vanaf 31 mei 2007 gedurende 6 weken ter inzage bij de provincie Utrecht en bij de gemeentehuizen in de betreffende gebieden. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het natuurgebiedsplan, binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit, beroep aantekenen bij de Rechtbank Utrecht.

Meer informatie Bekijk de gebiedskaarten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.