Home

Achtergrond 234 x bekeken

Ministerie van Landbouw evalueert Meststoffenwet

Het ministerie van Landbouw is de Meststoffenwet aan het evalueren. Deze evaluatie bestaat uit vier deelonderzoeken met vier aparte rapportages. Daarna zullen de deelonderzoeken geïntegreerd worden en samengevat in een document (synthese) dat bruikbaar is in het maatschappelijk debat en de besluitvorming over het mestbeleid. Dat schrijft minister Verburg van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

De voorstellen voor het beleid voor de komende jaren wil de minister eind oktober 2007 samen met minister Cramer van VROM kunnen presenteren. De vier deelonderzoeken zijn:

  • een onderzoek milieukwaliteit, uitgevoerd door het RIVM;
  • een onderzoek naar gebruikte instrumenten, uitgevoerd door het LEI;
  • een onderzoek Evaluatie Meststoffenwet 2007, uitgevoed door Alterra;
  • een belevingsonderzoek, uitgevoerd door de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen Universiteit

Het onderzoek milieukwaliteit richt zich met name op de gerealiseerde milieukwaliteit in samenhang met het gehanteerde beleidsinstrument tot en met 2005. In het onderdeel instrumenten zal een stand van zaken worden gegeven van de werking van het instrumentarium zoals dit sinds 1 januari 2006 van kracht is. De mestmarkt, de gebruiksnormen en het stelsel van productierechten komt hierbij aan bod.

In het deelonderzoek Meststoffenwet ligt de aandacht vooral op de stikstofgebruiksnormen voor akker- en tuinbouwgewassen op zand voor 2008 en 2009 en de fosfaatgebruiksnormen voor 2009-2015. Het belevingsonderoek gebeurt door de synthese onder meer voor te leggen aan vertegenwoordigers van de landbouwsector, de toeleveranciers, de verwerkende industrie, milieu- en natuurorganisaties, drinkwaterindustrie, IPO, VNG en de waterschappen.

Meer informatie Stand van zaken mestbeleid

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.