Home

Achtergrond 249 x bekeken

Korting slachtpremie naar aanleiding van EU- verordening

Zowel het toepassen van kortingen op toe te kennen premies in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als de wijze waarop deze korting wordt berekend, vloeien rechtstreeks voort uit verordeningen van de Europese Unie. Dat schrijft minister Verburg van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de brief was de afwikkeling van een zaak van een veehouder. Deze maakte bezwaar tegen het feit dat hij in 2003 geen slechtpremie ontving omdat hij het bedrijfsregister niet goed had bijgehouden.

Een veehouder is verplicht een bedrijfsregister bij te houden en dat moet ten minste drie jaar ter beschikking van de bevoegde autoriteit zijn. Wanneer dit ontbreekt, wordt op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vanuit gegaan dat controle niet mogelijk is. Dat leidt tot afwijzing van de aanvraag voor premie.

Een ander voorbeeld van een EU- verordening is dat het toepassen van een korting op de uit te betalen steun in het kader van de steunregelingen voor rundvee moet worden toegepast, wanneer er een verschil is vastgesteld tussen het aangegeven aantal dieren en het geconstateerde aantal dieren.

Ook is er een verordening ten aanzien van de bedrijfstoeslagregeling met bepalingen ten aanzien van geconstateerde onregelmatigheden op het gebied van subsidiabiliteitscriteria, schrijft Verburg.

Er kunnen gevallen zijn van overmacht of buitengewone omstandigheden waardoor een veehouder in gebreke is gebleven. In zo’n geval moet dat binnen 10 dagen zijn gemeld bij de bevoegde instantie met afdoende geacht relevant bewijs.

Lees ook Geen volledige slachtpremie per kalf

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.