Home

Achtergrond 488 x bekeken

Inlening of aanneming is sterk afhankelijk van werkzaamheden

Een kleine tuinder die regelmatig door Poolse werknemers werkzaamheden heeft laten uitvoeren is via de regeling voor de eigenbouwer aansprakelijk voor de niet afgedragen loonheffing. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Een kleine tuinder heeft, toen hij dat zelf niet kon doen, werkzaamheden laten uitvoeren door Poolse arbeidskrachten. De Polen waren leden van een commanditaire vennootschap. De zaak ging over het feit of er hier nu sprake is van inlening van arbeidskrachten of aanneming van werk. Dat is in de praktijk vaak zeer lastig vast te stellen.

Of er sprake is van inlening of aanneming is sterk afhankelijk van de omstandigheden. Vaak, zo ook in het onderhevige geval, beroept de ontvanger zich voor de rechter dan ook op beide bepalingen.

Het onderscheid is echter belangrijk. Een inlener kan namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de door de uitlener verschuldigde loon- en omzetbelasting en premieschulden. De aannemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor door zijn onderaannemer verschuldigde loonbelasting en premieschulden en dus niet voor de omzetbelasting.

Voorts kan bij ketenaansprakelijkheid de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het gaat om een eigenbouwer, en bij inleneraansprakelijkheid wel. Bovendien is het onderscheid van belang voor de Wet op de loonbelasting.

In het bewuste geval had de tuinder geen loonheffing afgedragen. Volgens het Gerechtshof was dit ten onrechte omdat er volgens haar geen sprake is van inlening van werknemers, maar van aanneming. Het Hof heeft volgens de Advocaat- Generaal, Procureur- Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, nagelaten te onderzoeken of de tuinder op grond daarvan aansprakelijk was voor zijn aandeel in de voor deze werknemers niet- betaald loonheffing.

De Advocaat- Generaal is van oordeel dat, nu het hier gaat om incidenteel werk dat doorgaans niet in het bedrijf zelf verricht wordt, aansprakelijkheid aan de orde is op grond van de regeling voor de eigenbouwer van artikel 35 Invorderingswet. Hij stelt cassatie en verwijzing voor.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.