Home

Achtergrond 467 x bekeken

Bouwterrein belast met omzetbelasting maar vrij van overdrachtsbelasting

Het gedeelte van een geleverd perceel dat bestemd is voor agrarische bouw is een bouwterrein en is daarom met omzetbelasting belast, maar vrij van overdrachtsbelasting. Dat heeft de Rechtbank van Breda bepaald.

Een perceel grond dat eind 2002 is geleverd bestond uit de onderdelen bouwblok woning, bouwblok kippenhok, resterend bouwblok en cultuurgrond. Eind 1999 had de gemeente het tot dan toe van toepassing zijnde bouwverbod op het perceel opgeheven. Op 26 maart 2002 heeft de gemeente met betrekking tot de bebouwbare kavel toestemming gegeven voor de bouw van een varkensstal.

In plaats van de geplande varkensstal is een kippenhok gerealiseerd. Dit kippenhok is in december 2002 in gebruik genomen. Ter zake van de levering is voor wat betreft het bouwblok kippenhok overdrachtsbelasting voldaan. Tevens is over de gehele verkoopprijs omzetbelasting voldaan.

In het najaar van 2004 heeft de inspecteur van de belastingdienst een boekonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft de inspecteur een naheffingsaanslag opgelegd. Hierbij is overdrachtsbelasting nageheven over het bouwblok woning, het resterend bouwblok, en de cultuurgrond.

In deze zaak gaat het erom of de levering van het bouwblok woning en het resterend bouwblok, met uitzondering van het bouwblok kippenhok, is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Oftewel zijn deze stukken grond aan te merken als bouwterrein zoals omschreven in de Wet Omzetbelasting (OB) 1968. Volgens de boer is dat wel zo en volgens de inspecteur van de belastingdienst niet.

De Rechtbank volgt de boer in deze zaak. Als bouwterrein kan volgens de Wet OB worden beschouwd onbebouwbare grond:

  • waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden;
  • ten aanzien waarvan voorzieningen zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;
  • in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of
  • ter zake waarvan een bouwvergunning is verleend, met het oog op verbouwing van de grond.

Het gehele bebouwbare kavel is een bouwterrein volgens bovenstaande. De gerealiseerde voorzieningen zoals een inrit en een deel van de erfverharding zijn dienstbaar aan het kippenhok, maar ook aan de nog te realiseren tweede stal en woning. Voor het gebouwde kippenhok en voor de nog te bouwen tweede stal en woning is bovendien een bouwvergunning verleend. Het beroep is derhalve gegrond verklaard.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Breda

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.