Home

Achtergrond 441 x bekeken

Melkpremie opgenomen in bedrijfstoeslag

Het melkquotum dat op 31 maart 2007 bij een melkveehouder stond geregistreerd bij het Productschap Zuivel is bepalend voor de hoogte van het bedrag aan melkpremie. Dit staat in de wijziging van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 die in de Staatscourant is gepubliceerd.

De melkpremie was in 2005 en 2006 nog gekoppeld aan de productie en toen kreeg een melkveehouder de melkpremie apart uitbetaald. In 2007 wordt de melkpremie ontkoppeld van de productie en opgenomen in de bedrijfstoeslag.

Als de melkveehouder al toeslagrechten heeft, wordt de waarde van de melkpremie verdeeld over alle toeslagrechten die hij op 15 mei 2007 in eigendom heeft, met uitzondering van de braaktoeslagrechten. Deze aanvulling van de waarde van toeslagrechten gebeurt ambtshalve.

Bij de veehouder die op 15 mei 2007 nog geen toeslagrechten heeft, wordt het aantal toeslagrechten dat hij krijgt toegewezen bepaald door het aantal hectares dat hij op 15 mei 2007 in eigendom heeft. De waarde per toeslagrecht is de hoogte van de melkpremie gedeeld door het aantal hectares.

De melkveehouder die én geen grond én geen toeslagrechten heeft krijgt te maken met speciale voorwaarden voor het ontvangen van toeslagrechten. De maximale waarde is 5.000 euro. Dit soort toeslagrechten kunnen ook worden toegewezen als er wel grond of toeslagrechten zijn. Dit gebeurt als de waarde hoger uitkomt dan 5.000 euro.

Meer informatie Bekendmaking in Staatscourant

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.