Home

Achtergrond 205 x bekeken

Lozingenbesluit gewijzigd

Het gewijzigde lozingenbesluit open teelt en veehouderij zal op 23 mei in werking treden. Het bevat maatregelen om de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Het besluit is gewijzigd om het effect van de regeling te vergroten.

Het oppervlaktewater bevatte nog te vaak te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast was de naleving en de handhaving nog niet op het gewenste niveau. Bovendien kwamen waterschappen en de agrarische sector nog te vaak knelpunten tegen die door de aanpassingen zijn opgelost.

Er zijn onder meer maatregelen genomen voor de fruitsector om het verwaaien van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen. In aangewezen gebieden voor gespecialiseerde bollenteelt vallen percelen waarop niet permanent bollen worden geteeld onder het Lozingenbesluit.

Het is niet meer nodig perceelsgegevens door te geven aan het Waterschap als deze al bekend zijn bij Dienst Regelingen. Het spoelwater bij asperges mag voortaan onder voorwaarden zonder recirculatie worden op het oppervlaktewater worden geloosd. Tot slot moet voor het lozen van afvalwater afkomstig van transport- of sorteerinstallaties een vergunning worden aangevraagd.

Meer informatie Website ministerie van Verkeer en Waterstaat

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.