Home

Achtergrond 158 x bekeken

Eis urencriterium niet gehalveerd bij voor de helft arbeidsongeschikte

Het is niet zo dat een voor 50 procent arbeidsongeschikte man voor de zelfstandigenaftrek maar aan de helft van het urencriterium hoeft te voldoen. Dat zwangere vrouwen ook de periode die overeenkomt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor het urencriterium mogen meetellen is daarbij geen ongeoorloofde discriminatie. Dat heeft de Hoge Raad in cassatie bevestigd.

Een voor 50 procent arbeidsongeschikte man heeft in 2001 tot 1 april een onderneming gedreven en daarbij 650 uren aan werkzaamheden voor de onderneming besteed. Dit was volgens de man voldoende voor toepassing van de zelfstandigenaftrek. Volgens hem hoefde hij, vanwege zijn 50 procent arbeidsongeschiktheid, maar de helft van de vereiste 1225 uur aan werkzaamheden te verrichten.

De Hoge Raad wijst dit standpunt in navolging van het Gerechtshof af. Allereerst omdat de bepaling voor zwangere vrouwen pas in 2002 in werking is getreden. Er is verder volgens de rechtsinstanties geen sprake van gelijke gevallen. Naar hun oordeel is de regeling voor zwangere vrouwen op basis van de wetsgeschiedenis een objectieve en redelijke rechtvaardiging.

Daarnaast had de man de aangifte te laat gedaan. Tenslotte heeft de voor de helft arbeidsongeschikte man volgens Hof en Hoge Raad geen recht op vergoeding van kosten uit hoofde van beroepsmatig verleende bijstand. Dit omdat hij alle proceshandelingen zelf had verricht.

Lees ook Ook ‘minder nuttige uren’ tellen mee voor urencriterium zelfstandigenaftrek
Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.