Home

Achtergrond 242 x bekeken

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Pachtwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Pachtwet. De twijfels die er bij het CDA waren of het overgangsrecht wel goed was geregeld, in verband met het schrappen van de leeftijdgrens van 65 jaar, zijn weggenomen. De Pachtwet was eind maart vanwege die twijfels op verzoek van het CDA nog aangehouden.

Nu kunnen verpachters het contract nog opzeggen als de pachter 65 wordt, onder de nieuwe wet kan dat niet meer. Als gedurende een opzeggingsprocedure de nieuwe wet verandert geldt volgens het Burgerlijk Wetboek het oude recht. De nieuwe regeling treedt op 1 september 2007 in werking.

Bij de pacht van los zand vervalt de maximale termijn van 12 jaar voor de huidige eenmalige pachtcontracten. Hiervoor in de plaats komen contracten van korter dan zes jaar en langer dan zes jaar.

Voor de pachten van de eerste categorie geldt het dwingende pachtrecht niet. De pachter heeft geen opzeggingsbescherming, geen voorkeursrecht en er vindt geen pachtprijstoets plaats. Er bestaat contractvrijheid tussen de partijen. Voor laatstgenoemde categorie vindt vanaf de eerste dag van de overeenkomst wel een pachtprijstoets plaats.

In de nieuwe Pachtwet is verder het voorkeursrecht bij overdracht aan een veilige verpachter niet meer in alle gevallen van toepassing. Nu is de verpachter, die tot vervreemding van het verpachte wil overgaan, verplicht de pachter bij voorkeur in de gelegenheid te stellen het verpachte te verkrijgen. Hierop geldt vanaf 1 september de uitzondering voor het geval de opvolgende nieuwe eigenaar belooft de pachtrelatie duurzaam in stand te zullen houden.

Tot slot blijven de grondkamers bestaan. Deze zijn ondergebracht in de Uitvoeringswet grondkamers. De pachtkamers bij de rechtbanken en het Gerechtshof te Arnhem blijven eveneens bestaan. Nieuw is de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad.

Lees ook Nog geen nieuwe Pachtwet vanwege ontbreken overgangsbepalingen
Meer informatie Studiemiddag Nieuwe Pachtwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.