Home

Achtergrond 405 x bekeken

Boekverlies boomopstanden valt weg in landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling van artikel 3.12 Wet IB 2001 kan nooit hoger zijn dan de boekwinst die behaald wordt op de verkoop van landbouwgrond. Geen grotere vrijstelling dan de behaalde winst! Dit is een logisch gevolg van het systeem van goed koopmansgebruik. Toch kan deze regel in sommige gevallen vreemd uitwerken, met name indien er kosten gemaakt worden om de landbouwgrond “schoon” te verkopen. De regel werkt dan zo uit dat de kosten in feite niet tot aftrek van de belaste winst leiden maar wegvallen in de landbouwvrijstelling.

Een mooi voorbeeld van de werking van deze regel is te zien in de uitspraak van de Rechtbank van Arnhem. op 4 april 2007, procedurenummer AWB 06/4326. In deze zaak oefende een ondernemer een fruitteeltbedrijf uit. Tot deze onderneming behoorden diverse onroerende zaken, zoals percelen cultuurgrond. In 2001 heeft de fruitteler deze onroerende zaken verkocht. Koper en verkoper zijn overeengekomen dat de verkopende fruitteler verplicht is de betreffende cultuurgrond vrij van plantopstanden (bomen) en boompalen aan de koper op te leveren.

In de overeenkomst van koop en verkoop is geen aparte vergoeding voor de boomopstanden en/of boompalen opgenomen. Op basis van de landbouwvrijstelling van artikel 3.12 van de Wet IB 2001 heeft belanghebbende de op de verkochte percelen grond behaalde boekwinst niet tot zijn belaste winst gerekend. Vervolgens heeft de fruitteler de boekwaarde van de boomopstanden en boompalen die op de verkochte percelen stonden ten laste van de winst gebracht. In geschil was de vraag of belanghebbende de boekwaarde van de boomopstanden en boompalen ten laste van de winst mocht brengen.

De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende de boekwaarde van de boomopstanden en boompalen heeft opgeofferd om de grond vrij te maken, zodat die boekwaarde geheel aan de grond moet worden toegerekend. Dit betekent dat belanghebbende de boekwaarde van de grond had dienen te verhogen met de boekwaarde van de boomopstanden en boompalen. Omdat de landbouwvrijstelling niet groter kan zijn dan de boekwinst, is het bedrag van de landbouwvrijstelling dan ook in feite verminderd met de boekwaarde van de boomopstanden en boompalen. De boekwaarde van de boomopstanden komt per saldo niet ten laste van de belaste winst.

Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.