Home

Achtergrond 947 x bekeken

Aaltjes in bieten

Het bietencystenaaltje komt op een groot deel van de bietenpercelen voor. Inzaai van resistente rassen helpt mee het aaltje te beheersen. Maar ook wapenen verdelaars bieten tegen belagers als Rhizomanie, Cercospora en Rhizoctonia.

Het bietencystenaaltje komt op een groot deel van de bietenpercelen voor. Inzaai van resistente rassen helpt mee het aaltje te beheersen. Maar ook wapenen verdelaars bieten tegen belagers als Rhizomanie, Cercospora en Rhizoctonia. Gezien de rassenlijst loopt het tijdperk van bietenrassen zonder specifieke resistenties op zijn eind.

Aanval op het bietencysteaaltje

Door de droge juli hebben Kees en Koos van Hoek een lagere bietenopbrengst per hectare. De boosdoener is het bietecysteaaltje. Komend jaar nemen ze maatregelen.
Lees de pdf »

Bijna helft bietenareaal besmet

Van de voor suikerbieten bestemde percelen is 42 procent met het bietencystenaaltje besmet. Telers hebben nog weinig inzicht in de besmetting van hun eigen percelen.
Less de pdf »

Besmet areaal neemt toe

Het witte bietencysteaaltje komt op veel meer percelen voor dan telers beseffen. Besmettingen en de daardoor opgelopen schade worden slecht herkend.
Lees de pdf »

Aaltjes dicteren keuze groenbemester

Groenbemesters hebben een gunstig effect op de bodemvruchtbaarheid. Ook een effect is dat groenbemesters aaltjes kunnen vermeerderen. In een volggewas kan dat problemen geven.
Lees de pdf »

Standaardzaad bij granulaat (advies)

Inzet van granulaten in bieten tegen aaltjes is zelden rendabel. Noodzaak behandeld zaad vervalt.
Lees de pdf »

Weer vooruit met resistente rassen (reportage)

In de strijd tegen het bietencystenaaltje zet Johan van Nieuwenhuyzen met succes resistente bietenrassen in. Het teeltrisico neemt af en de suikeropbrengst stijgt weer.
Lees de pdf »

Cercospora-model (productnieuws)

Softwarefabrikant Opticrop heeft het adviesprogramma Cercospora Online gemaakt. Als basis voor het programma is het IRS-adviesmodel gebruikt.
Lees de Pdf »

Aaltjesresistente bietenrassen (nieuws)

Bietenrassen die resistent zijn tegen bietencystenaaltjes geven onder besmette omstandigheden een hogere opbrengst dan een vatbaar ras.
Lees de Pdf »

Elk perceel zijn eigen ras (achtergrond)

Op de rassenlijst voor 2005 staan 37 bietenrassen. Elk ras heeft zijn specifieke eigenschappen. Zo kiest u voor uw perceel het meest geschikte ras.
Lees de pdf »

Zestien nieuwe suikerbietenrassen (nieuws)

In de Rassenlijst 2005 zijn maar liefst 16 nieuwe rassen opgenomen. Op twee na allemaal rassen die rhizomanieresistent zijn. Vier van de nieuwe rassen zijn dubbelresistent.
lees de pdf »

Standaardras uit de gratie (nieuws)

Het tijdperk van bietenrassen zonder specifieke resistenties is definitief voorbij. Dat blijkt uit voorlopige zaadbestellingen bij CSM en Suiker Unie.
Lees de pdf »

Aaltje vergt pakket maatregelen (achtergrond)

Het bietencystenaaltje komt op een groot deel van de bietenpercelen voor. Inzaai van resistente rassen helpt mee het aaltje te beheersen.
Lees de pdf »

Ivano proberen waard’ (reportage)

Thieu Corsten teelde dit seizoen Ivano, het eerste bietenras met drievoudige resistentie. Hij hoopt door rassenspreiding duidelijk te krijgen welke resistenties het beste passen op zijn bietenpercelen.
Lees de pdf »

Iedere ondernemer z’n eigen afweging (achtergrond)

Drie telers aan de Zeebiesweg in Oostelijk Flevoland vertellen aan welke eisen hun bietenrassen moeten voldoen. Ondanks gelijke grond en besmetting is hun keuze verschillend.
Lees de pdf »

Resistent ras brengt € 46 meer op (achtergrond)

Een cercosporaresistent bietenras telen is alleen bij hoge ziektedruk interessant. Bij lage ziektedruk is chemische bestrijding goedkoper.
Lees de pdf »

Zaai resistent ras (vakvisie)

De eerste resistente rassen bleven in kilo’s achter. Die tijd is voorbij.
Lees de pdf »

Ziekten in perceel sturen rassenkeus (achtergrond)

In de Rassenlijst van 2004 worden tien nieuwe rassen en twee rassen in een nieuwe categorie aanbevolen. Voor het eerst is één ras met een drievoudige resistentie opgenomen.
Lees de pdf »

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.