Home

Achtergrond 332 x bekeken

Waardedruk wegens duurzame zelfbewoning op bedrijfsopstallen op grond van beleid

Tot op heden hebben de diverse rechtbanken en gerechtshoven allen geoordeeld dat er geen waardedruk wegens duurzame zelfbewoning op (voormalige) bedrijfsgebouwen mogelijk is. Het Hof te Arnhem heeft echter aan een voormalige melkveehouder toch nog een waardedruk wegens duurzame zelfbewoning op bedrijfsopstallen toegekend. Dit op grond van beleid dat de belastingdienst en ook de onderhavige inspecteur volgens het Hof tot 2003 voerde.

Indien een bedrijfswoning wordt overgebracht van het ondernemings- naar het privé-vermogen door bijvoorbeeld verkoop of staking van de onderneming komt de stille reserve die in de woning schuilt vrij. Over het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de vrije waarde in het economisch verkeer is belasting verschuldigd.

Wordt echter de woning aangehouden om er duurzaam in te blijven wonen dan wordt er een correctie op de vrije waarde in het economisch verkeer gemaakt. Op deze vrije waarde in het economisch verkeer mag de zogenaamde factor wegens duurzame zelfbewoning in mindering worden gebracht.

In de praktijk wordt deze waardedrukkende factor, afhankelijk van de leeftijd van de bewoners, gesteld op een percentage tussen de 25 tot 35 procent van de vrije waarde. Deze procentuele waardedruk volgt uit een besluit van de staatssecretaris van Financiën en levert in de praktijk weinig discussie (meer) op.

Wat nog wel volop in discussie is, is de vraag hoever de waardedruk wegens duurzame zelfbewoning zich uitstrekt. Is dit alleen het woongedeelte of kan ook op het achterhuis of de ligboxenstal de waardedruk worden toegepast? Hierover was (en is) nog veel onduidelijkheid en discussie. Daarom heeft de belastingdienst een reeks van proefprocedures opgestart om hieromtrent meer duidelijkheid te verkrijgen.

Tot het jaar 2003 werd de waardedruk op woningen wegens duurzame zelfbewoning ook toegekend indien er sprake was van 'aanhorige' bedrijfsopstallen. Volgens het hof voldoet belanghebbende aan de criteria van dit beleid, de woning werd immers overgebracht in het jaar 2000, zodat hij recht kan doen gelden op toepassing ervan.

Al met al betreft de uitspraak van 19 februari 2007 van het Hof te Arnhem geen uitspraak die aangeeft of waardedruk wegens duurzame zelfbewoning op bedrijfsopstallen mogelijk is. Slechts in deze specifieke overgangssituatie is er waardedruk wegens duurzame zelfbewoning toegekend. Toekomstige verkopers van bedrijfswoningen of stakende ondernemers kunnen er geen beroep op doen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Meer informatie Volledige uitspraak van het Hof van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.