Home

Achtergrond 164 x bekeken

Helft bezwaren tegen toeslagrechten gegrond verklaard

Ongeveer de helft van de tot nu toe behandelde bewaren tegen de Beschikking toeslagrechten zijn door Dienst Regelingen gegrond verklaard. Het gaat hier meestal om complexe zaken als overdrachten en splitsingen. Eén aanvraag kan dan tot meerdere beschikkingen leiden. Dat schrijft minister Verburg van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zijn 3.600 bezwaren binnengekomen. Veel meer zullen dat er niet worden omdat voor bijna alle beschikkingen de bezwaartermijn inmiddels is verlopen. Ongeveer 2.000 bezwaren zijn tot nu toe afgehandeld. DR streeft ernaar voor eind april 2007 alle bewaren te hebben afgerond en zonodig herbeschikkingen te hebben verstuurd.

In totaal heeft DR 83.000 beschikkingen toeslagrechten verstuurd, met daarin aangegeven het aantal toeslagrechten per categorie recht. Op 100 aanvragers na heeft iedereen hem ontvangen. De nog niet verzonden beschikkingen zijn hoofdzakelijk overdrachten van toeslagrechten waarbij de verkopende partij in bezwaar is gegaan.

Voor toeslagrechten uit de Nationale Reserve heeft DR circa 5.700 aanvragen ontvangen. Boeren die na de referentieperiode 2000-2002 nog geïnvesteerd hebben en op basis van deze investeringen inkomenssteun hebben ontvangen, konden aanspraak maken op toeslagrechten uit de Nationale Reserve. Op basis hiervan is 13 miljoen euro toegekend.

Circa 65.000 boeren hebben voor 2006 gevraagd om verzilvering van de toeslagrechten. Aan 48.500 van hen is in december 2006 een eerste betaling gedaan van ongeveer 90 procent van het totale bedrag. Het gaat hier om een bedrag van 203 miljoen euro. De overige 16.500 krijgen in de tweede helft van maart een eerste uitbetaling.

Het is niet mogelijk aan iedereen een eerste uitbetaling te doen. Deels omdat er nog een bezwaar loopt en deels vanwege het feit dat er op basis van de controlegegevens van DR een korting opgelegd dient te worden. Vanaf 1 april 2007 start DR met de definitieve betalingen. Degenen die nog geen betaling hebben ontvangen krijgen het hele bedrag. De planning is dat in mei nagenoeg alle aanvragers de definitieve betaling heeft ontvangen.

Meer informatie Brief minister Verburg op site ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.