Home

Achtergrond 219 x bekeken

De LNV-subsidies voor 2007 zijn opengesteld

De nieuwe Regeling LNV-subsidies is door minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) voor de eerste keer opengesteld. In 2007 stelt het ministerie van LNVvoor 98 miljoen euro aan subsidies beschikbaar.

Een aantal aanvragen voor subsidies kan in 2007 online worden ingediend. Hierdoor verminderen volgens LNV zowel de uitvoeringslasten voor de overheid als de administratieve lasten en beleefde lasten voor de aanvragers.

Het gaat ondermeer om de volgende subsidies: Voor duurzame ontwikkeling van de landbouwsector kunnen veehouders en biologische landbouwbedrijven subsidie aanvragen voor een bedrijfsconsult en voor het volgen van opleidingen, trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten. De subsidie is maximaal 1.500 euro.

Samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen in de veehouderijsector kunnen maximaal 25.000 euro krijgen voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring die productieprocessen verbeteren of tot betere, nieuwe producten leiden.

Landbouwondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor een individueel advies over de randvoorwaarden van Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en aan welke eisen het bedrijf voldoet. Deze subsidie is maximaal 1.000 euro.

Ter bevordering van de concurrentiekracht van de landbouw kunnen landbouwondernemingen en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor het in de praktijk uittesten en demonstreren van de resultaten en vernieuwingen. De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten.

Landbouwbedrijven kunnen vouchers aanvragen ten behoeve van kennisoverdracht Een voucher heeft een waarde van 3.000 euro. Ter bevordering van de samenwerking kunnen samenwerkingsverbanden tussen landbouwbedrijven onderling of met agro-MKB-ondernemingen subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieproject. Hier stelt LNV 9.750.000 euro voor beschikbaar.

Verder is er subsidie voor energiebesparing. De subsidie bedraagt 25 procent van de subsidiabele kosten en maximaal 400.000 euro. De marktintroductie van energie-innovaties is gesubsidieerd met een budget van 22.500.000 euro. De investeringen moeten wel leiden tot mimimaal 25 procent CO2 emissiereductie.

Landbouwondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor gecombineerde luchtwassersystemen (35 procent van de subsidiabele kosten). Jonge landbouwers die investeren in hun bedrijf kunnen 20 procent van de subsidiabele kosten krijgen met een maximum van 20.000 euro.

Er is subsidie voor de stimulering of omschakeling naar biologische productiemethoden. Voor de versterking van het draagvlak natuur in de Nederlandse samenleving kan subsidie worden aangevraagd voor projecten of programma’s. Voor de instandhouding van historische buitenplaatsen kunnen particuliere eigenaren maximaal 13.600 euro krijgen.

En tot slot kunnen gemeenten en provincies subsidie aanvragen voor het beheer en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig landschap. De uitvoering van de regeling LNV-subsidies ligt bij Dienst Regelingen. De aanvraagperiodes zijn te bekijken via onderstaande link.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.