Home

Achtergrond 284 x bekeken

Veel animo voor mestsiloplan van Agrifirm

Akkerbouwers investeren volop in de opslag van vloeibare mest.

De animo voor het mestsiloplan van Agrifirm is groot, zegt Gerrit Schilstra. In een half jaar tijd zijn 15 silo’s gebouwd.

Schilstra is als manager van de afdeling dier van Agrifirm ook verantwoordelijk voor de afzet van organische mest. "De akkerbouwer beschikt over homogene mest en hij kan er gebruik van maken wanneer hij wil. Bedrijven worden groter en willen in drukke tijden niet wachten op mest."

In het mestsiloplan financiert Agrifirm de silo en de akkerbouwer betaalt deze terug via de mestleveringen. "Dat geeft afnemers een gevoel van veiligheid", legt Schilstra uit. "Zo zijn ze verzekerd van mesttoevoer." De angst die hieraan ten grondslag ligt, komt voort uit ervaringen van boeren die een jaar of tien geleden een mestsilo hadden geplaatst om vervolgens vanwege het veranderde evenwicht op de markt geen mest te ontvangen. "Met de ingevoerde verkortte uitrijtijden van mest is alles veranderd."

De mest komt uit overschotgebieden in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland. "Ook proberen we varkenshouders en akkerbouwers in tekortgebieden met elkaar in contact te brengen. Hoe dichter bij de producent, hoe lager de transportkosten."

Grootste beperking bij het bouwen van een silo is de vergunning. "Dat hangt heel sterk van de gemeente af. Het bezwaar is vaak dat ze het niet in het landschap vinden passen. Terwijl het niet altijd van die grote gevaarten zijn. Zo kunnen ook bassins worden gebouwd, die vallen amper op."

Of registreer je om te kunnen reageren.