Home

Achtergrond 160 x bekeken

Resultaten onderzoek omvang ammoniakgat begin 2008

Het toetsingskader ammoniak Natuurbeschermingswetgebieden krijgt slechts de status van handreiking en wordt door de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld. Dat schrijft minister Veerman mede namens staatssecretaris van Geel in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast zal het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) begin 2008 duidelijkheid verschaffen over de omvang van het ammoniakgat.

Er is volgens Veerman geen basis voor een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling om het toetsingskader vast te stellen in de huidige Natuurbeschermingswet 1998. Eerst moet deze wet dus worden gewijzigd en dan is er de mogelijkheid om per AMvB bepaalde categorieën van projecten en andere handelingen uit te sluiten van vergunningplicht.

Gedeputeerde Staten en elk van de provincies kunnen het toetsingskader wel vaststellen als beleidsregel en daarmee het toetsingskader een hogere juridische status geven. Voor de houdbaarheid van besluiten op basis van het toetsingskader bij de Raad van State is het niet relevant of het een beleidsregel betreft of niet. Een goede onderbouwing is het belangrijkst en het achterwege blijven van negatieve effecten. Deze mogelijkheid wil Veerman opnieuw bespreken met het Interprovinciaal Overleg.

Voor het nemen van een verantwoorde beslissing over het opschuiven van de datum voor het aanpassen van bestaande stallen is niet alleen een actuele prognose van de totale ammoniakemissie in 2010 nodig, maar ook inzicht in de omvang van het zogenaamde ammoniakgat. Zoals het er nu uitziet zal het Milieu- en Natuurplanbureau daar begin 2008 meer duidelijk over kunnen verschaffen waarna de Kamer kan worden geïnformeerd.

Meer informatie Juridische status toetsingskader ammoniak en onderzoek ammoniakgat

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.