Home

Achtergrond 217 x bekeken

Nalatigheid notaris niet toegerekend aan belastingplichtige

Het namens een boer verkeerd doen van een aangifte overdrachtsbelasting door een notaris is geen grove schuld van de boer zelf maar ernstige nalatigheid van de notaris. Dat heeft de Rechtbank van Breda bepaald.

Een maatschap waarin twee broers een agrarische onderneming dreven is per 1 januari 1992 ontbonden. Het maatschapsvermogen is per eind 2004 gescheiden en gedeeld naar de toestand en waarde per 1 januari 1992.

De notairs deed namens één van de broers aangifte overdrachtsbelasting met betrekking tot het woonhuis naar de waarde per 1 januari 1992 in plaats van de waarde per 1 oktober 2004. De inspecteur van de belastingsdienst heeft vervolgens met betrekking tot het waardeverschil overdrachtsbelasting nageheven en daarbij een vergrijpboete van 25 procent opgelegd. De voormalig agrariër was het hier niet mee eens en ging in beroep.

De Rechtbank rekent de ernstige nalatigheid van de notaris in navolging van een arrest van de Hoge Raad van 1 december 2006 (nr. 40.369) niet toe aan de broer en acht evenmin aannemelijk dat sprake is van grove schuld bij de broer zelf. Volgens de Rechtbank heeft de broer, mede gezien het feit dat hij geen juridische kennis heeft, de zorg betracht die redelijkerwijs van hem kan worden gevergd bij de samenwerking van de notaris op het gebied van overdrachtsbelasting.

Anderzijds is de Rechtbank van oordeel dat van er bij een notaris redelijkerwijs wel vanuit kan worden gegaan dat hij over de kennis beschikt die samenhangt met de heffing van overdrachtsbelasting bij de transacties in onroerende zaken. Hem kan dus wel ernstige nalatigheid worden verweten.

De stelling van de inspecteur van dat de broer gezien de lage vastgestelde waarde had moeten begrijpen dat de aangifte onjuist was wordt door de Rechtbank verworpen. Mede omdat er bij het vaststellen van de stakingswinst wel van dit bedrag is uitgegaan. De opgelegde boetebeschikking is vernietigd.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Breda
Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.