Home

Achtergrond 222 x bekeken

Minimaal 14 hectare nodig

He we het wenden of keren, we leven in een (grotendeels) open economie en daar geldt marktwerking: een goed product voor een concurrerende marktprijs is de basis. We moeten dan ook zien dat precisielandbouw per saldo een positieve bijdrage hieraan levert anders heeft het geen zin, simpel.
Meest bekende en misschien ook wel het belangrijkste tot nu toe is het GPS rechtrijden. Betreft investeringen van een eenvoudige digitale markeur tot een uitgebreid besturingssysteem. Om te proeven c.q. te beginnen is een eenvoudig systeem misschien niet verkeerd maar ik ben ervan overtuigd dat als je daadwerkelijk voordeel wil behalen en toekomstgericht bezig wilt zijn dat een uitgebreid systeem het meeste soelaas biedt.

Om te kijken of de investering in apparatuur voor de precisielandbouw rendabel is heb ik een saldoberekening (Bron: PPO) van de pootaardappelteelt (centraal kleigebied) gevonden op de website van Kennisakker.
In deze saldoberekening gaat men uit van een opbrengst ad 38700 kg/ha. De prijs per eenheid (kg) bedraagt € 0,20 waardoor ik een aardappelopbrengst berekenen van € 7.740,--/ha.
Bij een positief effect van 5% op de aardappelopbrengst bereken ik een extra opbrengst van
€ 387,--/ha (7740 * 0,05 = 387).

De investering in apparatuur bedraagt € 25.000,--. Het afschrijvingspercentage bedraagt 14% bij een afschrijvingstermijn van 7 jaar.
In de opdracht staat niets genoemd over rentekosten. Ik heb besloten deze kosten wel mee te nemen. De rente stel ik op 3% (6% rekenrente / 2 = 3%) gezien de waardedaling gedurende de levensduur van het object.
Totale jaarkosten bedragen;
- €3.500 = 25000 * 0,14 (afschrijving)
- €50 = 25000 * 0,03 (rente)
- €1.000,-- = jaarlijkse bijkomende kosten (o.a. abonnements-gelden)
€ 5.250,--

Door nu de totale jaarkosten van de nieuwe precisie apparatuur te delen door de extra opbrengst per hectare (als gevolg van het toepassen van de nieuwe techniek) kom ik op de minimale oppervlakte waarbij de investering rendabel is.
€5.250 / 387 = 14 ha
Dus de minimale oppervlakte pootaardappelen waarbij de genoemde investering rendabel blijkt is 14 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.