Home

Achtergrond 234 x bekeken

Megastal ter discussie

Het woord ‘megastal’ levert op Google 20.200 Nederlandse webpagina’s op. Vele kranten schrijven over de weerstand die de komst van grote veebedrijven oproept, al of niet in een bepaalde regio. De ministeries van Vrom en LNV komen met een gezamenlijk persbericht en vragen ‘Meer aandacht voor effecten van megastallen’. De onderzoeksinstelling Alterra in Wageningen meldt dat er 184 megabedrijven waren in 2005.

Alterra geeft definities voor de megastal. Er is sprake van een megabedrijf als het bedrijf 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren, 1.200 fokzeugen, 7.500 vleesvarkens, 120.000 leghennen of 220.000 vleeskuikens heeft. Dit onderzoeksinstituut schat dat in Nederland het aantal megabedrijven van 104 in het jaar 2000 toenam tot 184 in 2005. Dit nieuw geformuleerde begrip heeft nog geen navolging van belanghebbenden en bezwaarmakers. Bezwaren bestaan al tegen plannen voor stallen van 5.000 vleesvarkens. Ook ontstaat weerstand bij meerdere aanvragen voor grote bedrijven in een regio.

Veehouderijbedrijven breiden hun veestapel niet alleen uit om via de schaalvoordelen de concurrentie op de wereldmarkten aan te kunnen. Om te investeren in welzijn van dieren en minder milieuvervuiling moet het bedrijf op andere punten extra rendement leveren. Als veehouders samenwerken, ontstaat ook snel een megabedrijf. Bij bouwplannen voor grote veebedrijven noemen bezwaarmakers wel de nadelen van de huidige intensieve veehouderij, maar gaan ze niet in op de mogelijkheden voor verbetering op het gebied van welzijn en milieu.

De omgeving van nieuwe grote bedrijven zit echter zelden op hen te wachten. Men begrijpt wel dat bestaande veehouderijen moeten uitbreiden. Nieuwe grote bedrijven lokken extra oppositie uit, ook al komen ze soms uit kwetsbare gebieden qua milieu of natuur. De al zittende boeren doen liever zelf een bescheiden uitbreiding dan een grote nieuwkomer te verwelkomen. In het kader van de reconstructiewet is het verplaatsen van veehouderijen naar zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) gewenst, zodat kwetsbare gebieden wat betreft milieu ontlast worden. In de praktijk lukt dit maar zelden.

Ook minister Cramer van Ruimte en Milieu en minister Verburg van LNV willen bij de bouw van megastallen extra aandacht voor de gevolgen voor ruimte, logistiek, inpassing in het landschap (architectuur van de gebouwen, eventueel vestigen op een bedrijventerrein), duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu. De komende maanden maken beide ministers met provincies en gemeenten afspraken over de randvoorwaarden voor megastallen. Ze beloven nu een congres in de eerste helft van 2008.

De ministers spreken niet over de vraag of de ondernemers wel voldoende kansen hebben een groot bedrijf te vestigen als dit inderdaad voordelen biedt op het gebied van dierenwelzijn of milieu. Alterra wijst op het aspect dat concentratie van de productie in grote bedrijven regionaal voordelen biedt, maar dat lokaal overlast optreedt. Dan bestaat er dus de kans dat gemeentes geen vergunningen verlenen onder druk van hun eigen inwoners.

Lees ook Opheffing compartimentering varkensrechten?

Meer informatie LNV en Vrom, 20 december 2007: Meer aandacht voor effecten van megastallen

Meer informatie Alterra, 21 december 2007: Nu 180 megastallen in Nederland, over 20 jaar ruim 1000?

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.