Home

Achtergrond 179 x bekeken

LEI rapporteert goede resultaten in land- en tuinbouw, behalve met varkens

Door gunstige ontwikkelingen op de afzetmarkten houden de opbrengsten de stijgende kosten goed bij in 2007. De toegevoegde waarde van de agrarische sector stijgt met 2,5 procent, maar het inkomen van de ondernemers blijft gemiddeld gelijk. De productietakken laten grote verschillen zien. Melkvee- en pluimveehouders boeken een flinke plus in gezinsinkomen. De varkenshouders kregen grote verliezen te verwerken, zowel met zeugen als met vleesvarkens.

Veehouderij
De veehouderij kreeg te maken met 18 procent hogere voerkosten, maar ook mestafzet werd duurder, terwijl sommige veehouders dieren verloren aan blauwtong. De melkveehouders konden met 18 procent hogere melkprijzen flink stijgen naar een gezinsinkomen van €84.000. Legkippenhouders kregen na een jaar met neutraal resultaat weer enig inkomen op €15.000. De vleeskuikenbedrijven gingen van licht verlies zelfs naar €70.000 gezinsinkomen. De varkenshouders kregen na enkele goede jaren verlies te verwerken. Zeugenhouders verloren zelfs €97.000, vleesvarkenbedrijven slechts €3.000.

Akkerbouw
De gezinsinkomens van de akkerbouwers dalen iets en komen uit op €44.000. De stijgende prijzen voor granen worden tenietgedaan door lagere prijzen voor poot- en consumptieaardappelen, bieten en uien. Telers van zetmeelaardappelen krijgen voor dit product wel hogere prijzen, zodat hun inkomen toeneemt (€50.000).

Tuinbouw op de open grond
Voor alle sectoren in de tuinbouw in de open grond is het inkomensbeeld in 2007 redelijk gunstig en zelfs iets hoger dan in 2006. Het LEI raamt de gezinsinkomens dan op €55.000 (ondergrens) voor groentebedrijven tot €110.000 (bovengrens) voor bloembollenbedrijven. De geldopbrengsten voor de producten van groente-, fruit-, bloembollen- en boomtelers nemen dus voldoende toe om de kostenstijging op te vangen.

Glastuinbouw
De inkomens in de glastuinbouw dalen met €14.000 naar €54.000. De groentetelers onder glas zagen de opbrengsten zowel in kilo’s als prijzen dalen. In de sierteelt stegen de opbrengstprijzen wel, maar te weinig voor de gestegen kosten. Binnen de glastuinbouw is er extra variatie door verschillende prijsontwikkelingen van de vele producten en door verschillen in contractprijzen voor gas en door het al of niet zelf produceren van elektriciteit.

Lees ook LEI: gezinsinkomen stijgt behoorlijk, maar niet in alle sectoren (juni 2007)

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘LEI’

Meer informatie LEI bericht: Jaar 2007 goed voor melkveehouders, slecht voor varkenshouders en vissers

Meer informatie LEI rapport (PDF): Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.