Home

Achtergrond 178 x bekeken

Geen extra bouwblok mestverwerking in reconstructieplan

Een agrariër wil een mestverwerkingsinstallatie bouwen. Zijn agrarisch bouwblok is met 1,4 hectare te klein voor dit plan. De gemeente paste het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1997 Markelo’ aan, dat Gedeputeerde Staten Overijssel ook goedkeurde in 2006. Bezwaarmakers tegen het bouwplan krijgen echter gelijk van de Raad van State: het Reconstructieplan Salland-Twente staat ter plekke slechts een bouwblok van maximaal 1,5 hectare toe.

Na goedkeuring door de gemeente voorziet het bestemmingsplan in de vergroting van het bestaande agrarisch bouwblok van het agrarisch bedrijf van ongeveer 1,4 hectare tot ongeveer 2 hectare voor een mestverwerkingsinstallatie. Het betreffende perceelsgedeelte heeft op de plankaart de bestemming ‘agrarisch bouwblok’ met als aanduiding ‘uitsluitend mestverwerkingsinstallatie toegestaan’ en dat er uitsluitend activiteiten zijn toegestaan die samenhangen met de mestverwerkingsinstallatie als onderdeel van het agrarische bedrijf. Bezwaarmakers beroepen zich op het Reconstructieplan Salland-Twente, dat bepaalt dat een bouwblok maximaal 1,5 hectare groot mag zijn.

De Afdeling (bestuursrechtspraak van de Raad van State) stelt vast dat het plan is gelegen in een verwevingsgebied als bedoeld in de Reconstructiewet concentratiegebieden. Een groter bouwblok is wel mogelijk voor zogenoemde sterlocaties in een verwevingsgebied, voor zover nodig voor een goede bedrijfsontwikkeling en na herziening van het bestemmingsplan. Het betreffende perceel ligt echter niet op een sterlocatie. Hiermee verklaart de Afdeling het bezwaar gegrond. Het bouwplan gaat dus niet door.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘reconstructieplan’

Meer informatie Uitspraak Raad van State, 5 december 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.