Home

Achtergrond 214 x bekeken

Controles naar kamerverhuurpanden in Boskoop

De afgelopen twee weken heeft de gemeente Boskoop controles uitgevoerd bij huiseigenaren die kamers verhuren aan Oost-Europese, veelal tijdelijke, werknemers.

Tijdens de gehouden controles zijn een aantal zaken op het gebied van de bouweisen en brandveiligheid geconstateerd. Geen van de panden is zodanig brandonveilig bevonden dat directe maatregelen noodzakelijk zijn.

De geconstateerde tekortkomingen betroffen hoofdzakelijk het niet (volledig) functioneren of het ontbreken van adequate installatietechnische voorzieningen zoals rookmelders en noodverlichting.

Bij twee panden waren bovendien de vluchtwegen niet volledig vrij van obstakels. Ook moeten in enkele panden brandwerende deuren worden aangebracht en de deuren worden voorzien van sloten die van binnenuit zonder sleutel kunnen worden geopend.

Er werden ook overige zaken geconstateerd. Zo was één gecontroleerd pand niet in gebruik als kamerverhuurpand, maar was er sprake van gewone bewoning. Ook was één pand in gebruik als kamerverhuurpand, waarbij dat niet was toegestaan op grond van het bestemmingsplan.

In het college van Boskoop van 6 november is vastgesteld dat de gemeente geen nieuwe kamerverhuurpanden zal toestaan. De druk op openbare orde en veiligheid wordt te groot als er nog meer kamerverhuurpanden bij komen. Voor de 22 kamerverhuurpanden die nu bij de gemeente bekend zijn, geldt dat deze mogen blijven bestaan.

Een aantal van deze 22 panden beschikt over een gebruiksvergunning en mogen daardoor grotere aantallen personen huisvesten. In de overige kamerverhuurpanden mogen niet meer dan 5 personen aanwezig zijn. Naast deze 22 panden worden er dus geen nieuwe
kamerverhuurpanden in Boskoop meer toegestaan.

Door toezicht te houden, controles uit te voeren en een actievere handhavingsaanpak in te stellen, wil de gemeente aan de ene kant de overlast van kamerverhuurpanden voorkomen én aan de andere kant de veiligheid en kwaliteit van de kamerverhuurpanden
verbeteren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.