Home

Achtergrond 263 x bekeken

Bijbetalingsverplichting belast met overdrachtsbelasting?

Is de bijbetalingsverplichting wegens bestemmingswijziging belast met overdrachtsbelasting of niet? En hoe moet deze bijbetalingsverplichting gewaardeerd worden? Over deze twee voor de praktijk belangrijke vragen, wordt op dit moment bij de Rechtbank van Breda een procedure gevoerd (nr. 2006/05335).

Bij notariële akte van 15 juni 2000 zijn aan een Vastgoed bv, percelen grond geleverd met een oppervlakte van ruim 23 000 vierkante meter. De koopprijs bedraagt 624. 000 euro direct te betalen en een voorwaardelijke verplichting tot bijbetaling van een nog te indexeren bedrag van 510.500 euro.

In geschil is de hoogte van de verwachtingswaarde. Dit is de waardering van de bijbetalingsverplichting bij bestemmingswijziging van de verkregen percelen. Verder is de opgelegde vergrijpboete in geschil.

Volgens de bv is de verwachtingswaarde nihil. Van een boete kan geen sprake zijn, nu sprake is van een pleitbaar standpunt. De inspecteur stelt daar tegenover dat twee onafhankelijke partijen een kansovereenkomst hebben gesloten, waarbij onder meer rekening is gehouden met bestemmingswijziging binnen afzienbare tijd, beëindiging van het bedrijf en intrekking van de milieuvergunning.

Uit transacties in de directe omgeving blijkt dat deze transactie marktconform is. Gelet op de feiten en omstandigheden is volgens de inspecteur de kans op een bestemmingswijziging voor het gebied bijna 100%. Er is dus sprake van een verwachtingswaarde die samen met de koopsom de heffingsgrondslag (928.500 euro) vormen voor de overdrachtsbelasting. Inzake de boete stelt de inspecteur dat noch sprake is van afwezigheid van alle schuld noch van een pleitbaar standpunt.

Al met al betreft het een voor de praktijk erg belangrijke procedure. Immers bij vrijwel iedere verkoop van 'warme' grond komen deze waarderingsvragen weer terug.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost) Geschreven op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.