Home

Achtergrond 365 x bekeken 5 reacties

Volwassen debat

Gerda Verburg dringt aan op snellere toelating van transgene gewassen in de Europese Unie.

De patstelling leidt tot onoverkomelijke problemen en kan onder meer de toekomst van de veehouderij in de gevaar brengen, aldus de landbouwminister.

Verburg spreekt klare taal: de lidstaten moeten de koe bij de horens vatten en hun verantwoordelijkheid nemen. Als de Europese voedselautoriteit de gewassen veilig heeft bevonden, moeten er geen politieke spelletjes worden gespeeld en tot toelating worden overgegaan.

Het is verheugend dat Verburg een offensieve koers vaart: zij zwengelt de discussie aan. In tegenstelling tot haar Duitse collega Seehofer, die de weg van de minste weerstand verkiest. Ook hij ergert zich terecht aan het heen en weer geschuif. Alleen bepleit Seehofer met een voorlopige toelatingsstop het platslaan van discussie.

De noodzaak om duidelijk beleid op te stellen op basis van een volwassen debat, is groter dan ooit. De voerprijzen rijzen de pan uit, het is steeds lastiger transgene producten te weren. Ook een behoedzaam land als Australië schakelt om. Er komen meer transgene gewassen in productie: in de VS komt de suikerbiet erbij.

Bovendien raakt de agrarische wetenschap in de EU achterop. Er móet een einde komen aan die halfslachtige politiek waarin geen keuzes worden gemaakt. Het is tijd voor een duidelijk ja of nee.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  wil braakman

  Ervaringen met gmo voer wijzen uit dat dieren dit voer niet lekker vinden.
  Runderen en varkens zijn er niet op gebouwd om veel graan te eten. zelfs kippen blijven het meest gezond bij het eten van gras en wormen.
  Laten wij nu snel in Nederland een symposium houden waarin veel bekende gegevens duidelijk, wetenschappelijk en begrijpelijk naar boven komen.
  Daarmee kan ieder, zowel burger en politicie inzicht verkrijgen en er daarom blij mee zijn.

 • no-profile-image

  Wieteke van Dort

  Ik ben het volkomen met de reactie van Miep Bos eens.
  Laten we die gentech producten alsjeblieft weren. We hebben er nooit om gevraagd, de enige die er beter van worden zijn de multinationals. En de consument is straks de dupe.
  Er wordt door talloze wetenschappers voor gewaarschuwd. Het is niet voor niets dat vele landen gentech producten weigeren.

 • no-profile-image

  Miep Bos

  Gentech; Er zijn lange tijd geen korte - en geen lange termijneffecten bekend geworden betreffende de gezondheid of het milieu. Gentechvoedsel kan giftig zijn of allergieën veroorzaken, de voedingswaarde kan omlaag gaan. Ook worden er antibiotica-resistentiegenen gebruikt, die weer kunnen leiden tot ziekteverwekkers, die resistent kunnen worden tegen antibiotica. Het meest erge van alles is, dat de eeuwenoude kennis van de mens over de landbouw, ons wordt ontnomen, omdat de wetenschappers van de multinationals nieuwe kennis ontwikkelen, die de oude, oorspronkelijke - vervangt en alleen zij kunnen die begrijpen. Dit zou niet mogelijk moeten zijn.

  Nu komen de resultaten mondjesmaat binnen, zie een alarmerend Russisch onderzoek(1) dat in 2004 begon. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar gentech soja, Bt mais e.d. die uitwijzen, dat proefdieren wel degelijk ziek worden. Meer onderzoeken zie (2) en scroll omlaag tot "Box 1".

  Varkens kregen vruchtbaarheidsproblemen, nadat ze Bt-mais kregen. Het gaat vooral om de patenten. Monsanto wil zelfs de genetische code van gewone varkens gaan patenteren, zodat alle varkensboeren op de hele wereld aan hen geld zullen moeten afdragen bij elk nieuw biggetje dat geboren wordt. Gewone zonnebloemen zijn al door een andere multinational gepatenteerd. Zie de video. (6A) Uit; recept voor een markttoelating, ISBN/EAN: 978-90-812638-1-8  www.i-sis.org.uk/Making-the-World-GM-Free-and-Sustainable.php 1

  Idem 2

 • no-profile-image

  M. Bos

  Nog even terugkomend op mijn vorige reactie.
  Het boekje waar ik uit citeerde is nu on-line te downloaden via;
  http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/2007boekmiepbosreceptvemarkt16ok2dec.pdf

 • no-profile-image

  Rienk ter Braake

  Met Gerda Verburg ben ik het in zoverre eens, dat een duidelijke stellingname van heel groot belang is. Nu wordt gesuggereerd dat coëxistentie (het naast elkaar bestaan van een gentechproductstroom en een gentechvrije productstroom) mogelijk is. Dat gebeurt met behulp van etikettering van gentechproducten en "bufferzones" tussen gentechgewassen en overige gewassen. De aanduiding blijkt niet te voldoen en vaak niet te worden gelezen. De bufferzones zijn een lachertje. In landen waar gentechgewassen volop worden geteeld blijkt ook dat die maatregelen zwaar onder de maat zijn. Zelfs binnen biologische productie wordt besmetting met genetisch gemanipuleerd materiaal maar officieel geaccepteerd (tussen de 0,1 en 0,9%). Verder is er onvoldoende duidelijkheid over lange termijn effecten op milieu en biodiversiteit. Tot slot blijkt steeds meer dat de teelt zelf niet aan de verwachtingen voldoet en dat vooral de leveranciers van de genetisch gemanipuleerde zaden en aan het zaad gekoppelde chemicaliën er veel mee verdienen.
  Dus totdat een echte garantie gegeven kan worden dat een gentechvrije productstroom blijft bestaan en dat er geen schadelijke effecten zijn op het milieu en ecosystemen is een eenduidig NEE tegen gentechgewassen voor mij een uitgemaakte zaak! Want geen enkel gentechbedrijf of overheidsorgaan neemt de verantwoordelijkheid op zich de schadelijke gevolgen van bijwerkingen of neveneffecten te zullen compenseren.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.