Home

Achtergrond 330 x bekeken

Verlost van het quotum

Het melkquotum gaat verdwijnen. Dus het eventuele bedrag aan quotumkosten dat nog op de balans staat, heeft als restwaarde 0. Daarom moet je het melkquotum dus nu afschrijven. En voor de toekomst kunnen we voor het fiscale voordeel wat we al die jaren wel hebben gehad de afschrijving van het quotum niet meer meetellen voor vermindering van de fiscale winst.

Toen het quotum nog wel bestond was het ook elk jaar opnieuw weer de afweging maken koop of huur ik, of doe ik niets, Wanneer doe ik dat dan, en hoeveel. Ook dat bracht telkens veel onzekerheden, kosten en bedrijfsrisico met zich mee .

Voor veel kengetallen hebben we altijd het quotum aangehouden, bijvoorbeeld het saldo per kilo qoutum, de hypotheek per kilo quotum. Dit wordt dan na afschaffing van het quotum: saldo per kilo afgeleverde melk, of saldo per koe, of hypotheek per afgeleverde liter melk of hypotheek per koe. Of saldo per kilo melk, of rendement per gewerkt uur (daarin zit verweven een goede productie met zo min mogelijk werk).

Nu dan dadelijk het quotum er af is, gaan we naar de andere vaste gegevens kijken: gebouwen, grond en arbeid. Het is heel belangrijk voor de continuiteit van het bedrijf dat deze 3 in balans zijn.
We proberen met deze vaste waarden die ons bedrijf heeft maximale winst te halen uit de bestaande onderneming .

Omdat de quotuering eraf gaat, is ook de verwachting dat de melkprijs wat meer gaat fluctueren (schommelen). Daarom moet je de totale opbrengsten minus de totale kosten (de toegerekende en de vaste) goed in de gaten blijven houden om zo te streven naar zo veel mogelijk geld bestemd voor privé, betaalde arbeid, ruimte voor vervangingsinvesteringen en niet te vergeten aflossingen over te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.