Home

Achtergrond 240 x bekeken

Veehouder, loop stage bij een akkerbouwer!

Stagelopen

De omgang van veehouders met hun grond is niet altijd optimaal. Bij een veehouder ligt de nadruk op de dieren en niet op de grond. Akkerbouwers daarentegen besteden meer aandacht aan hun grond, dat is hun enige productiemiddel. Wanneer de grond niet optimaal wordt verzorgd merkt de akkerbouwer dat direct in de portomonnaie daarom is de akkerbouwer ten allen tijde op de hoogte van de toestand in de grond. Een tip richting veehouders is dan ook om een ‘stage’ te lopen bij een akkerbouwer, gewoon een aantal dagen bewust meemaken op welke manier de grond en haar behoeften beoordeeld worden. Misschien gaat er een wereld voor je open.

Kunstmest vervanger

Zorg voor een zo goed mogelijke invulling van de bemestingsruimte. Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande omtrent de aanwending van digestaat. Digestaat is het restproduct van mestvergistingsinstallaties. Op den duur zal digestaat aangemerkt kunnen worden als kunstmestvervanger. Voordelen van digestaat als kunstmestvervanger:
• Stikstof komt snel vrij;
• Meer organische stof tov kunstmest;
• Goedkoper dan kunstmest;
• Minder schadelijk voor het milieu, het produceren van kunstmest kost enorm veel energie.
Kortom; blijf op de hoogte van deze ontwikkelingen en doe hier uw voordeel mee!

Of registreer je om te kunnen reageren.