Home

Achtergrond 208 x bekeken

Vakmanschap is meesterschap

Bij een forse uitbreiding van je bedrijfsactiviteiten nemen natuurlijk in lineair verband ook de risico’s toe. In de inleiding van deze vraag worden al voorbeelden genoemd als de uitbraak van een besmettelijke dierziekte of een plaag die je oogst vernield. Daarnaast zijn nog tal van andere risico’s te noemen bij bedrijfsuitbreiding zoals:
- toename van het vreemd vermogen t.o.v. het eigen vermogen;
- forse daling opbrengstprijzen (varkenscyclus);
- het wegvallen van de spil van het bedrijf; de ondernemer.

Met dit laatste risico heb ik direct een aanknopingspunt m.b.t. het beantwoorden van deze opdracht. Ik ga daarom voor optie C oftewel de omvang van mijn eigen bedrijf.
Optie A en B zijn zeker risico’. Maar daarmee hebben ook bedrijven die niet groeien te maken, weliswaar in mindere mate. Ten tweede zijn het risico’s waar je als ondernemer met je bedrijf weinig tot geen invloed op hebt. Dit is ook het beeld van de primaire agrarische sector. De ontwikkeling gaat in sneltreinvaart, waardoor de risico’s die genoemd worden bij A en B over een x aantal jaren de kop in worden gedrukt door nieuwe bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, enz.

Bij optie C staat de ondernemer centraal. In welke mate slaag je erin als ondernemer je focus niet meer te richten op de dierverzorging maar meer richting het aansturen van medewerkers en het beheren van processen. Je hebt een helikopterview over je bedrijf. Je weet de details van de grote lijnen te onderscheiden. Trends en ontwikkelingen weet je te vertalen naar je eigen bedrijf.
Je focus verschuift van het individuele dier naar koppels. Hierbij is een tijdige signalering van groot belang met als gevolg een harde aanpak om erger te doen voorkomen.
Naast verdere automatisering is ook personele arbeid van groot belang. Beschrijf hiervoor de werkzaamheden op een bedrijf in processen, zodat op het bedrijf een éénduidige werkwijze zal worden nageleefd en hiermee de kans op fouten aanzienlijk verminderd.
Bij groei zal het meer aankomen op ondernemerschap en het overbrengen van vakmanschap op je medewerkers.

Of registreer je om te kunnen reageren.