Home

Achtergrond 224 x bekeken 5 reacties

'Uitspraak over toeslagrechten direct aanvechten'

Pachters moeten de uitspraak van de rechter over de verdeling van toeslagrechten tussen pachter en verpachter onmiddellijk aanvechten.

Dit zei oud-minister van landbouw Cees Veerman op een bijeenkomst van LTO en de lokale Rabobanken in het Twentse Bentelo. Volgens Veerman heeft de Nederlandse rechter, die afgelopen zomer uitsprak dat de toeslagrechten niet van de gebruiker alleen zijn, het overduidelijk bij het verkeerde eind.

"Met de toeslagrechten is het anders gesteld dan met de melkquota. Daarover heerste onduidelijkheid van wie die zijn. Daarom is toen een Salomonsoordeel geveld. Bij de toeslagrechten is dat anders. Daarover heerst geen onduidelijkheid. In de Europese verordening staat klip en klaar dat die van de gebruiker zijn," aldus Veerman. Hij is er dan ook zeker van dat de Europese rechter dit zal bevestigen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  In het 1986, dus na instelling van de quotering hebben wij een akkerbouwbedrijf van domeinen in pacht overgenomen. Naast onze eigen grond wordt ons quotum op deze grond gemolken. Het bestaande melkquotum plus aangekocht quotum is ons eigendom, dus ook de daaruit voortvloeiende toeslagrechten.
  Zou te gek voor woorden zijn als Domeinen aanspraak zou kunnen maken op deze toeslagrechten. Pure diefstal.

 • no-profile-image

  Arend

  Helemaal mee eens Freek.Toeslagrechten en produktierechten behoren ten allen tijde tot de pachter dan wel grondgebruiker welke de risicos van de teelt dan wel onderneming neemt.

 • no-profile-image

  JGWH van Sytzama

  "Toeslagrechten" is een verwarrend begrip. E.e.a. dient te worden opegevat in 2 delen. a) het recht op toeslagrecht zelve en b) het recht op de jaarlijkse uitbetaling ervan.
  Voor wat het onder b genoemde deel betreft bestaat er geen twijfel; het is de grondgebruiker, de teler cq. de houder van het toeslagrecht zelf, die het verwante product (heeft) vervaardigd die de gelden toekomt. Dit kan de grond eigenaar, pachter, gebruiker zijn.
  Maar in beginsel is het is de eigenaar van de grond waaraan het recht op betaling verbonden is, die eigenaar van het recht is van waaruit de uitbetaling voortvloeit.
  Omdat de rechten op zichzelf vervreemdbaar zijn zou b.v. een pachter deze kunnen vervreemden en daarmee de betreffende grond "Rechtenloos" kunnen maken waardoor de exploitatiewaarde veel minder interessant wordt voor een opvolgend gebruiker, of dat nu een andere pachter dan wel de eigenaar is maakt niet uit. Voor de grondeigenaar is dit altiijd een nadeel.
  Dus ook hier dient er tussen eigenaar en grondgebruiker te worden afgesproken hoe er met "Het recht op uitbetaling" dient te worden omgegaan. Wordt er niets afgesproken dan behoort dit recht bij de grond.
  De ex-minister zou toch destijds bij het instellen van het systeem zijn thans geventileerde mening naar voren hebben moeten brengen en niet achteraf alsnog een vroom sociaal gezicht trekken, waarbij hij alsnog een wit voetje probeert te halen.

 • no-profile-image

  Hp

  Veerman had destijds een clausule in moeten bouwen dan waren deze problemen er niet geweest.

  Makkelijk praten heer Veerman, achteraf kijk je een koe in de kont!

  Laatst was hij gastspreker, toen noemde hij de mestwetgeving een draak van een regeling, had die uitspraak gedaan toen u nog minister was.

  Het is mij te makkelijk om nu achteraf op diverse zaken te reageren die al actueel waren onder zijn bewind.

 • no-profile-image

  Freek

  De vorige reactie heeft het over witte voetjes en zo, volgens mij gaat het meer over witte boorden. De eigenaren van grond willen voor de derde keer diefstal plegen met hulp van hun vroegere medestudenten. De rechten en quota zijn opgebouwd door de grondgebruiker. Daarom zit er verschil in het aantal liters melk of het bedrag van een toeslagrecht. Dat is te danken aan de ondernemer, door zijn grote of hele grote inzet is het hoog of hoger. Dat heeft niks met het ter beschikking stellen van de grond te maken, daar is de pachtprijs voor om bij de betere grond meer te laten betalen. ALs de grondeigenaar toeslagrechten bij zijn grond wil omdat hij de grond anders waardeloos vind... dan koopt hij ze gewoon van de pachter! Hij mag van mij zelfs voorkeursrecht hebben bij verkoop. Maar ze zijn van de pachter, ze staan op naam en niet op een kadastraal nummer!!!!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.