Home

Achtergrond 234 x bekeken

Toeslagrechten later uitbetaald

63.000 agrariërs hebben dit jaar bedrijfstoeslag aangevraagd, ongeveer evenveel als in 2006. Voor Nederland is €730 miljoen beschikbaar voor 2007. Vorig jaar was het bedrag €325 miljoen, maar toen zat de melkpremie hier nog niet bij in en was de suikercomponent lager, tegenover toen een hogere suikerprijs. De Dienst Regelingen geeft dit jaar geen voorschot van 75 procent van de aanvraag, maar betaalt 25 procent van de aanvragers ineens de volle 100 procent.

De uitbetaling start in december. Dienst Regelingen honoreert deze maand een kwart van de aanvragen in hun geheel. In januari 2008 volgt dan een tweede groep van 25 procent. Met dit schema zouden op 1 april 2008 alle gerechtigden betaald zijn, maar het ministerie van LNV houdt het dan op 90 procent. Voor 1 juli 2008 moeten alle aanvragen betaald zijn, conform de eisen in de Europese regelgeving.

De dienst denkt dat de uit te betalen bedragen grofweg evenredig zijn met het aantal ontvangers in elke maand. Met elke kwart van de gerechtigden is dus €180 miljoen gemoeid.

De voorschotmogelijkheid van 75 procent komt te vervallen; de Europese Commissie stond dit alleen voor het invoeringsjaar 2006 toe. Dit jaar zijn de melkpremies inbegrepen in de bedrijfstoeslagregeling, zodat ook de controles erop conform deze regeling moeten gebeuren. Eerder ging het Productschap Zuivel over de melkpremies, die het al in december van het betreffende jaar kon betalen. Voor de melkveehouders is dit een tegenvaller in de nieuwe regeling.

Door de late afronding van de bedrijfstoeslagregeling 2006, kon Dienst Regelingen pas later starten met 2007. Bij expliciete knelgevallen zal de dienst zich inspannen om de betaling naar voren te halen. De website van het ministerie maakt periodiek bekend welke aanvragers hun premie over 2007 betaald krijgen. Over de latere betalingen (ten opzichte van andere jaren) wordt geen rente vergoed.

Lees ook 10.000 boeren hebben geen bedrijfstoeslag aangevraagd (2006)

Meer informatie Ministerie van LVN: Uitbetaling bedrijfstoeslag 2007

Meer informatie Agrarisch Dagblad: Boeren krijgen bedrijfstoeslagen later

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.