Home

Achtergrond 191 x bekeken

Subsidie bos en natuur bij Dienst Regelingen

Beheerders van bossen en natuurterreinen kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die zij moeten nemen om de gevolgen van verzuring, verdroging en vermesting te bestrijden. Hiervoor stelt Dienst Regelingen ruim €5 miljoen beschikbaar. Aanvragen kan van 1 november 2007 tot 1 maart 2008. Er gelden andere voorwaarden dan vorig jaar.

Van de werkelijk gemaakte kosten komt 95% voor subsidie in aanmerking. De subsidie valt onder de Regeling LNV-subsidies, Effectgerichte Maatregelen in bossen en natuurterreinen (EGM), en is onderdeel van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit. Deze regeling moet men niet verwarren met Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) en de Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer (PSN) van 15 november 2007 tot en met 14 januari 2008. Verdere informatie is te vinden op de site van Het LNV-Loket.

Lees ook Subsidie Natuurbeheer (PSAN) aanvragen vanaf 15 november

Meer informatie Het LNV-Loket over Effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.