Home

Achtergrond 404 x bekeken

Pachter dijk in hoger beroep wegens beweidingsverbod

Een pachter van een dijk mag na een nieuwe keur van het waterschap Groot Salland geen koeien meer weiden of mest uitrijden op de gepachte dijk. Van een schadevergoeding wil het waterschap niet weten. Daarom voert de pachter, mede namens LTO Noord, een procedure tegen de weigering om een schadevergoeding.

Het Waterschap Groot Salland wijzigde per januari 2005 het dijkbeheer op Kampereiland. Het waterschap wil niet meer dat veehouders koeien weiden op de dijk, omdat de dieren de dijken verzwakken en zo de veiligheid in gevaar kunnen brengen. De pachters moeten de dijk maaien of beweiden met schapen. Het laatste vindt de betrokken agrariër niet rendabel. Ook mag hij er geen dierlijke mest meer uitrijden. Wel moet hij de dijk onderhouden en moet hij de bijkomende kosten zelf betalen.

De veehouder accepteert en respecteert het beweidingsverbod. Hij heeft vervangende grond gevonden. Maar hij gaat niet akkoord met het feit dat hij de lasten niet kan verhalen op het waterschap. Ruim 25 pachters kampen met hetzelfde probleem. Alle betrokkenen willen een schadeloosstelling op basis van vermogensverlies, inkomensschade en hogere bewerkingskosten. Waterschap Groot Salland voelt daar niets voor. De melkveehouder vindt het vreemd dat het waterschap wel een vergoeding voor maaiselberging geeft en niet voor dijkonderhoud.

De verpachter is de gemeente Kampen. De pachter kan de grond niet afstoten. Opzeggen van de pacht kan alleen aan het eind van de zesjarige pachttermijn en kan ook niet voor een deel van de grond. Ook gaat de gemeente niet akkoord met een gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de pacht. Het waterschap voert wel een passief overnamebeleid, zoals het eerder ook buitendijken overnam bij verzwaring ervan. Doch de gemeente wil de dijken niet verkopen.

Rechtbank Zwolle-Lelystad heeft het bezwaar van de veehouder eind vorig jaar afgewezen. De melkveehouder gaat nu in hoger beroep bij de Raad van State in Den Haag. De discussie rond de keur speelt al enkele jaren. Helaas is de uitspraak niet beschikbaar op Rechtspraak.nl. Als bron is het oorspronkelijke bericht van LTO Noord van 20 augustus 2007 te lezen.

Meer informatie Website Nieuwe Oogst: Hoger beroep tegen dijkbeheer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.