Home

Achtergrond 190 x bekeken

PDV vermindert reserves

Het Productschap Diervoeders (PDV) verwacht over het lopende boekjaar een negatief resultaat te boeken van bijna 1,7 miljoen euro.

Dit komt niet onverwacht. Het productschap heeft vorig jaar besloten in te teren op de reserves. Een en ander blijkt uit de herziene begroting 2007 en de begroting 2008 van het PDV, die woensdag in de openbare bestuursvergadering wordt besproken. Nadat het bestuur had geconstateerd dat de reserves te groot waren zijn vrijwel alle heffingstarieven per 1 juli 2007 op nul gesteld.

Ook voor 2008 voorziet het PDV-bestuur een verdere afname van de algemene reserves. Die zakken van 1.356.000 euro naar 990.900 euro, wat een negatief resultaat van 470.000 euro betekent..

In de begroting van 2008 staat een bedrag van 3,3 miljoen euro aan inkomsten uit bestemmingsheffingen op het veevoer. Het PDV had in 2007 een aardige bron aan inkomsten uit de tarieven die certificatie-instellingen voor het beheer en onderhoud van het GMPplus-certificatieschema aan het PDV moeten betalen.

Doordat die tarieven op 1 januari 2007 met 20 procent zijn verhoogd kwam er 300.000 euro meer binnen uit deze bron van inkomsten dan in 2006. Het is een gevolg van de doorvoering van het profijtbeginsel voor het beheer en onderhoud van het GMPplus-schema. Het PDV houdt deze tarieven voor 2008 op het zelfde niveau. Wel verwacht het PDV meer inkomsten uit de activiteiten van het Centraal Veevoederbureau (CVB). Het PDV verwacht daarvan 450.000 euro aan baten.

In 2007 pakken de lasten 340.000 euro lager uit dan in eerste instantie was begroot. Voor 2008 verwacht het PDV echter dat de lasten met ruim 220.000 euro toenemen. Er gaat bijvoorbeeld meer geld naar de kwaliteitscontrole blank kalfsvlees en naar opleiding en scholing.

Of registreer je om te kunnen reageren.